SAOPŠTENJA ..............................................


17.05.2017

Mostar:
Dodjela certifikata za poljoprivredne proizvođače – uzgajivače smilja

 

U okviru projekta “Održivi povratak kroz edukaciju o uzgoju smilja na području Mostara i Čapljine”, koje je finanijski podržalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Unija za održivi povratak i integracije u BiH organizuje završnu manifestaciju projekta koja će biti održana 17.05.2017. godine (srijeda) u hotelu Ero u Mostaru sa početkom u 11 sati. (detaljnije)


14.04.2017
Maglaj:
Održana redovna godišnja Skupština Unije za održivi povratak I integraciju u BIH

Unija za održivi povratak i integracije u BiH održala je redovnu godišnju Skupštinu na temu "Stvaranja povoljnijeg ambijenta u lokalnim zajednicama kroz finansijska ulaganja u cilju zapošljavanja građan. (detaljnije)

 

17.03.2017
Press konferencija:
Neregularnim odlaskom iz države ljudi izloženi riziku i opasnostima

Unija za održivi povratak i integracije u BiH upozorila je na rizike i posljedice kojima su izloženi građani koji u potrazi za boljim životom ilegalno odlaze iz BiH te najavila pokretanje kampanje usmjerene na sprečavanje tog procesa. (detaljnije)


11.03.2017

Bosna i Hercegovina:
Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata

Unija za održivi povratak i kompanija Perfect export bilje danas su u Sarajevu potpisali Protokol o saradnji koji daje mogućnost uključivanja velikog broja kooperanata u organiziran i siguran otkup smilja, kadulje, ruzmarina, lovora, kleke i drugih proizvoda. (detaljnije)Ostala saopštenja/saopćenja za javnost

 

KOLUMNE

SOKOLAC:
Život povratnika na Sokocu

Za opštinu Sokolac kažu da je srce Romanije, jedne od bosanskohercegovačkih planina u čijem podnožju se nalazi grad Sarajevo. Prema geografskim karakteristikama, na osnovu činjenice da ovo područje pripada dijelu unutrašnjih Dinarida, prostor opštine Sokolac ima karakteristike brdsko-planinskog područja, gdje dominiraju površine iznad 1000m nadmorske visine.Na području opštine Sokolac prostire se nekoliko visinskih zaravni – polja, među kojima se ističu svojom veličinom Glasinačko polje, Luburić polje i Poljak polje. (opširnije)

 

LJUBUŠKI:
Grad u kojem se prepolovio broj povratnika

Općina Ljubuški pripada zapadnohercegovačkoj regiji, a sam grad leži na rijeci Trebižat, na kojoj se nalaze brojni slapovi od kojih su najpoznatiji Kravica i Koćuša. Prema popisu iz 1991. godine u općini Ljubuški je živjelo 1.592 osobe bošnjačke nacionalnosti (5,62%), 65 pripadnika srpske nacionalnosti (0,23%), 26.127 lica hrvatske nacionalnosti (91,19%) i 556 iz reda ostalih (1,96%). (opširnije)

 


Budite informisani, prijavite se za novosti:

PROMOCIJA..................................................

 

Održana pomocija portala "bhselo.ba":

Zajedno učinimo život ljepšim u BiH

Unija za održivi povratak i integracije u BiH je 15.07.2015. godine, u Parlamentarnoj skupštini BiH, organizovala prezentaciju web portal www.bhselo.ba koji je nastao u sklopu projekta “Zajedno učinimo život ljepšim u BiH”, finansiran od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. (detaljnije)


PROJEKTI........................................................

 

EU
Bolja društveno-ekonomska integracija RHP povratnika u lokalnim zajednicama u BiH (LOT 1)

Description: Description: Description: logo Igmanske inicijative Description: Description: CARE logo

Projekat se implementira u Srbiji (Beograd i Novi Sad) i Bosni i Hercegovini ( Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski Most, Bihać, Drvar, Livno, Mostar, Bosanski Petrovac). Svrha projekta je doprinos zadovoljavajućem rješenju za potencijalne povratnike koji žive u Srbiji pružanjem dugoročnih i izdrživih stambenih rješenja kroz socioekonomsku integraciju krajnjih korisnika u lokalne zajednice u BiH i stvaranje mehanizma saradnje između OCD, vladinih institucija i domicilne populacije u općinama povratka. (opširnije)

 

EU
Bolji životni uvjeti i pristup pravima raseljenih osoba u lokalnim zajednicama u BiH (LOT 2)

Description: Description: Description: logo Igmanske inicijative Description: Description: CARE logo

Projekat se implementira u Prijedoru i Brčko Distriktu. UZOPI u BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH će kroz implementaciju ovog projekta doprinijeti implementaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te smanjenju siromaštva kroz unapređenje kvalitete života ugroženih domaćinstava u BiH, tačnije, kroz socio-ekonomsku integraciju i smanjenje siromaštva među interno raseljenim osobama, kroz nabavku distribuciju i podjelu stambenih setova. (opširnije)

 

 

UNHCR
Evidencija socijalno ugroženih kategorija povratnika i interno raseljenih lica
u Bosni i Hercegovini

U sklopu aktivnosti na anketiranju ranjivih raseljenih osoba i povratnika koju provodi Unija u 36 bosansko-hercegovačkih općina, posjetili smo vrijedne anketare tijekom njihovog rada u općinama Višegrad, Novo Goražde i Prozor–Rama. (opširnije)

 

Američka ambasada u BiH
Edukacija i povezivanje povratnika u kooperantske lance za poznato tržište

Cilj projekta je konkretna pomoć u oblasti poljoprivredne proizvodnje na području općina Čapljina, Stolac i Berkovići, kao i osnivanje zajedničkog poljoprivrednog udruženja na području općine Čapljina u koje će biti uključeni svi poljoprivredni proizvođači sa područja navedene tri Općine. (opširnije)


UNHCR
Identifikacija potreba povratnika i raseljenih lica

Cilj istraživanja je identificirati probleme i potrebe u lokalnim zajednicama (45) prema 10 oblasti iz Revidrane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma (rekonstrukcija, infrastruktura, povrat imovine, elektrifikacija, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, zapošljavanje, deminiranje i sigurnost, nadoknada štete), te na osnovu kriterija ugroženosti prioritizirati lokalne zajednice i porodice interno raseljenih osoba i manjinske povratnike. (opširnije)VIJESTI.........................................................

Oslobodjenje: Mladi razočarani u sistem (05.04.2017)

 

N1: Istražujemo: Koliko državljana BiH je napustilo svoju zemlju (17.03.2017)

 

 


Kontakt
informacije:


Telefon: + 387 33 239 604
Telefon: + 387 33 239 605
Fax: +387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

 

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja / udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.(detaljnije)

Broj članica Unije:

 

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu. (detaljnije)

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 


Pratite nas na: