PUBLIKACIJE

 

 

Godišnji izvještaj za 2022. godinu

U Izvještaju o radu za period januar - decembar 2014 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

Godisnji Izvjestaj 2022.pdf

(2,079 KB)

 

 

 

 

 

 

 

Analiza utroška javnih sredstava za održivi povratak u BiH u periodu 2018. - 2021. godine

Unija za održivi povratak i integracije u BiH, u sklopu projekta "Povećanje odgovornosti procesa utroška javnih sredstava za održivi povratak", kreirala je Analizu utroška javnih sredstava u segmentu održivog povratka u BiH, kroz sve nivoe vlasti (država, fondovi, entiteti, kantoni i lokalni nivo), za period 2018. - 2021. godine na području 20 općina u BiH.

Datum: 06.12.2022

Analiza utroška javnih sredstava 2018-2021

(2,079 KB)

 

 

 

 

 

Aneks VII Dejtonskog Mirovnog Sporazuma

Istraživanje i identifikovanje potreba za ugrožene povratnike i interno raseljene osobe identificirala probleme i potrebe u 52 lokalne zajednice prema 10 oblasti iz Revidrane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Cilj istraživanja je identificirati probleme i potrebe u lokalnim zajednicama prema 10 oblasti iz Revidirane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma (rekonstrukcija, infrastruktura, povrat imovine, elektrifikacija, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, zapošljavanje, deminiranje i sigurnost, nadoknada štete), te na osnovu kriterija ugroženosti prioritizirati lokalne zajednice i porodice interno raseljenih osoba i manjinske povratnike.

Datum: 22.10.2014

Aneks VII DMS 2014

(2,5 MB)

 

 

"Godišnji izvještaj za 2014. godinu"
U Izvještaju o radu za period januar - decembar 2014 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: February 2014 ................................Datum: Februar 2014
Download version: English.....................Download verzija: BH
Annual Report 2014.pdf ............. Godisnji Izvjestaj 2012.pdf
(2,512 MB).............................................. . .(2,57 MB)

 

 

 

 

Letak / informacija o projektu - "Zadržavanje mladih u povratničko-raseljeničkim ruralnim zajednicama putem edukacija za zapošljavanje"


Organizovanje edukacija putem kojih će mladi steći znanja i vještine za definisanje svojih potreba, pristup radnim mjestima, konkurentnost na tržištu rada i bolju socijalnu uključenost. Unaprijediti integraciju mladih povratnika, izjeglica i raseljenih lica u lokalnu zajednicu, putem interakcije i povezivanjem sa lokalnim faktorima u vlasti, privredi i civilnom društvu. Implementirati model obuke za mlade u lokalnim zajednicama kroz koji će povećati opća i posebna znanja i vještine za lakši pristup tržištu rada, u svrhu izgradnje kapaciteta za bolje konkurentnosti mladih povratnika na tržištu rada u ruralnim područjima

Date: December 2013.............................Datum: Decembar 2013
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Letak.jpg
................................................................... .

 

 

"Godišnji izvještaj za 2013 godinu"
U Godišnjem izvještaju radu za period januar - decembar 2013 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: February 2013 ................................Datum: Februar 2013
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Godisnji Izvjestaj 2013.pdf
.................................................................. . .(2,22 MB)

 

 

 "Godišnji izvještaj za 2012. godinu"
U Godišnjem izvještaju radu za period januar - decembar 2012 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: February 2012 ................................Datum: Mart 2012
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ........................... Godisnji Izvjestaj 2012.pdf
.................................................................. . .(2,57 MB)

 

 

 

 

 

"Godišnji izvještaj za 2011. godinu"
U Izvještaju o radu za period januar - decembar 2011 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: March 2011 .....................................Datum: Mart 2011
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ........................... Godisnji Izvjestaj 2011.pdf
.................................................................. ..(1,41 MB)

 

 

 

 

"UZOPI U BIH 1992 - 2012"
Publikacija povodm 20 godina rada i postojanja Unije za održivi povratak i integracije u BiH -

Lokalna udruženja, sve članice Unije, zemljoradničke zadruge i novinski tekstovi..

 

 

Date: December 2012 ...........................Datum: Decembar 2012
Download version: English...................Download verzija: BH
currently not available.. .........................UZOPI - 1992 - 2012
.................................................................. .(1.89 MB)

 

 

 

 

 

"Godišnji izvještaj za 2011. godinu"
U Izvještaju o radu za period januar - decembar 2011 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: March 2012 .....................................Datum: Mart 2012
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Godisnji Izvjestaj 2011.pdf
.................................................................. ..(1,41 MB)

 

 

 

 

 

"Bilten Broj 1"
Bilten donosi pregled aktivnosti Unije za održivi povratak i integracije u BiH, kao i njenih članica u proteklom periodu.

 

 

Date: Dec 2011 / Jan 2012......................Datum: Decembar 2011 / Januar 2012
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Bilten.pdf
................................................................... ..(1 MB)

 

 

 

 


Letak / informacija o projektu - MONITORING JAVNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Projekat ima za cilj povećati odgovornost javnih institucija za trošenje javnih sredstava namijenjenih za programe povratka.

Više informacija o projektu možete pronaći ovdje.

 

 

Date: September 2011.............................Datum: Septembar 2011
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Letak - Projekat.pdf
................................................................... ..(677 KB)

 


"Godišnji izvještaj za 2010. godinu"
U Izvještaju o radu za period januar - decembar 2010 predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH realizirao u navedenom periodu.

 

 

Date: January 2011 ..................................Datum: Januar 2011
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Godisnji-Izvjestaj-2010.pdf
................................................................... ..(4 MB)

 

  

"Analiza ankete o ostvarenju rezultata Platforme izbjeglica, raseljenih lica i povratnika
2006 - 2010
"
U Izbornoj 2010 godini Unija za održivi povratak i integracije u BiH želi probuditi nadu i entuzijazam među izbjeglim i raseljenim licima, te ih uvjeriti da je njihova pregovaračka snaga relevantan i odlučujući factor u izbornom procesu.

Izvještaj o analizi realizovanih i nerealizovanih zahtjeva iz Platforme prezentujemo javnosti kako bi poslužila svima, a posebno našoj ciljnoj grupi, kao smjernice za koga treba glasati na izborima 2010. godine.

 

Date: August 2010 ...................................Datum: Avgust 2010
Download version: English.....................Download verzija: BH
currently not available.. ...........................Analiza2010.pdf
.....................................................................(1,93 MB)

"Uključivanje civilnog društva u kreiranje dijaloga i međusobnog poštovanja u zajednici"
Brošura je radjena u okviru istoimenog projekta finansiranog od strane Europske Unije, a koji se realizovao na prostorima opština Doboj, Odžak i Modriča. Glavni ciljevi projekta bili su: iIniciranje saradnje izmedju povratnika i domicilnog stanovništva za dobrobit lokalnih zajednica u tri bosanskohercegovačke opštine/općine; Ohrabrivanje procesa povratka putem promocije najboljih primjera uspješnog multietničkog dijaloga; kao i javno zagovaranje za podršku procesu povratka putem gradjanskog aktivizma
.

 

Date: June 2010 ....................................Datum: Juni 2010
Download version: English..................Download verzija: BH
Brochure.pdf.. .................................... ..Brosura.pdf
(758 KB) .................................................(757 KB)

 "Godišnji izvještaj za 2009. godinu"
U Izvještaju o radu za period januar-decembar 2009, predstavljamo Vam aktivnosti koje je sekretarijat Unije za održivi povratak i integracije u BiH ( Saveza udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH) u saradnji sa lokalnim udruženjima-udrugama, poljoprivrednim zadrugama - članicama Unije, drugim nevladinim organizacijama, mjesnim zajednicama, lokalnim vlastima, institucijama realizirao u navedenom periodu.

 

Datum: mart 2010
Download verzija: BH
Godisnji izvjestaj 2009.pdf (1,16 MB)

 

 

 

 

UN ECOSOC COMMISSION "Quadrennial Report 2005 – 2008 to the Committee on Non-Governmental Organizations United Nations Economic and Social Council "
Written statement submitted by the Union for sustainable return and integrations in Bosnia and Herzegovina, a non-governmental organization in special consultative status granted in 1997. Report is written according to the standards / the technical guidelines of the United Nations for NGO Section.

Date: September 2009
Download version: english
Quad.Report 2005-2009-en.pdf (132 KB)

 

 "Monitoring of sustainable return in B&H /  01.01.2009 - 30.06.2009
“Monitoring održivog povratka u BiH

With this and previous Reports, we hope that we have achieved to illustrate all challenges that we are faced with during the realization of this Project, to demonstrate how hard effort we have made in realization of each single project activity and to prove how substantially complex this project is. /////// Nadamo se da smo ovim ali i svim prethodnim izvještajima uspjeli približiti sve izazove sa kojima se susrećemo tokom realizacije ovog projekta, odnosno predočiti koliko je uloženo napora i pripremnih radnji u realizaciju svake pojedinačne aktivnosti projekta, i na kraju, da se vidi koliko je ovo sadržajno kompleksan projekat.


Date: August 2009 ............................... Datum: Avgust 2009
Download version: English..................Download verzija: BH
Monitoring Report 3.pdf ... ............... ..Monitoring Izvjestaj 3.pdf
(397 KB) .................................................(515 KB)

 

"Monitoring of sustainable return in B&H /  01.07.2008 - 31.12.2008
“Monitoring održivog povratka u BiH

In a course of implementation of the Project „Monitoring of sustainable return in B&H“ we aimed to review and to analyse the situation related to areas such are: reconstruction, work and employment, education, health system, system of social protection and retirement insurance, electrification, infrastructure, security and de-mining as well as damage compensation. /////// U toku implementacje projekta „Monitoring održivog povratka u BiH“ pokušali smo sagledati i analizirati stanje iz oblasti:rekonstrukcija, rad i zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita i penziono osiguranje, elektrifikacija, infrastruktura, sigurnost i deminiranje te naknada štete.


Date: January 2009 ...............................Datum: Januar 2009
Download version: English..................Download verzija: BH
Monitoring Report 2.pdf ... ..........,,..... Monitoring Izvjestaj 2.pdf
(351 KB) .................................................(377 KB)


"15. godina Saveza" /  “15 Years of the Union

Dokument predstavlja kratak sažetak najvažnijih aktivnosti Saveza, tokom 1993 do 2008. Publikacija je pisana i na engleskom jeziku./
The document presents short summary of most important activities of the Union, covering years 1993 - 2008. Publication is also written in bosnian language.

Datum / Date: Oktobar / October 2008 .....................................
Download verzija / version: BH & English..................
Publication 1993-2008.pdf (835 KB)

 

 

 

 


"Monitoring of sustainable return in B&H /  01.02.2008 - 30.06.2008
“Monitoring održivog povratka u BiH

U obavljenom monitoringu u proteklom periodu koji se odnosio na oblasti rekonstrukcije (oblici kolektivnog i individualnog stanovanja, stanje oštećenih i porušenih stambenih objekata kolektivnog stanovanja na području Bosne i Hercegovine), oblasti infrastrukture (putna mreža, škola, obdaništa, domove kulture, vjerske objekte, mostove, vodovodnu mrežu) došlo se do podataka koji između ostalog oslikavaju i neizbježne činjenice teškog i neizvjesnog okončanja života u „izbjegličkim naseljima“.

Date: July 2008 ......................................Datum: Juli 2008
Download version: English..................Download verzija: BH
Monitoring Report 1 2008.pdf ... ........Monitoring Izvjestaj 1 2008.pdf
(1,03 MB) .................................................(0,99 MB)


 

"Izvještaj o kolektivnim centrima"
Nakon obilaska terena od strane monitoring tima u okviru projekta “Monitoring održivog povratka u BiH”, Savez udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BIH je krajem mjeseca juna 2008 godine sačinio "Izvještaj o kolektivnim centrima". Posjetili smo 53 kolektivna centra u slijedećim opštinama/općinama: Banovići, Bratunac, Čapljina, D.Vakuf, Drvar, Goražde, Gračanica, Istočno Novo Sarajevo, Kalesija, Kladanj, Konjic, Pale (Podgrab), Petrovac, Prijedor, Grad Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Srebrenik, Tešanj, Tuzla, Vlasenica, Zvornik i Živinice.

Datum: juni 2008
Download verzija: BH
Izvještaj o kolektivnim centrima.pdf
(687 KB)

 "Godišnji izvještaj za 2007. godinu"
“GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 2007” obuhvata kratak pregled realizovanih projektnih aktivnosti, analizu stanja na terenu, kao i osvrt na saradnje sa institucijama vlasti, međunarodnim i lokalnim nevladinim organizacijama, u periodu od januara 2007 do decembra 2007. S ponosom Vam predstavljamo rezultate teškog, ali uspješnog rada.

Datum: mart 2008
Download verzija: BH
Godisnji izvjestaj 2007.pdf (2,47 MB)

 

 

 

 

 

 

"Analiza stanja održivog povratka za 2006. godinu"
"U posljednje vrijeme primjetne su nastojanja međunarodne zajednice da proces povratka prikaže nečim što je u procentu od 99,7 % već završeno. Tako od ukupnog broja izbjeglica 2,2 miliona osoba, koliko ih je bilo u vrijeme potpisivanja mirovnog sporazuma, do danas prema službenim pokazateljima UNHCR-a se vratilo 1.025. 000. Na osnovu podataka Saveza udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH nisu potvrđeni ovi navodi, jer povratak imovine u isto vrijeme ne znači i povratak raseljenih lica na svoja prijeratna mjesta prebivališta (...) "

Datum: Januar 2007
Download verzija: BH
Analiza.pdf (337 KB)

 

 UN ECOSOC COMMISSION "Quadrennial Report 2001 – 2004 to the Committee on Non-Governmental Organizations United Nations Economic and Social Council "
Written statement submitted by the Association of Refugees and Displaced Persons of the Republic of Bosnia-Herzegovina, a non-governmental organization in special consultative status granted in 1997. Report is written according to the standards / the technical guidelines of the United Nations for NGO Section.

Date: April 2004
Download version: english
Quad.Report 2001-2004-en.pdf (140 KB)

 

 UN ECOSOC COMMISSION ON HUMAN RIGHTS 55th Session "SPECIFIC GROUPS AND INDIVIDUALS: MINORITIES; MASS EXODUSES AND DISPLACED PERSONS"
Written statement submitted by the Association of Refugees and Displaced Persons of the Republic of Bosnia-Herzegovina, a non-governmental organization in special consultative status

Date: 11 January 1999
Download version: english

Report-1999-en.pdf (101 KB)UN ECOSOC COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME 55 session
"GROUPES ET INDIVIDUS PARTICULIERS : MINORITÉS; EXODES MASSIFS ET PERSONNES DÉPLACÉES"
Communication écrite de l'Association des réfugiés et personnes déplacées de la République de Bosnie-Herzégovine, organisation non gouvernementale dotée du statut consultatif spécial

Date: 29 janvier 1999
Download version: francais

Report-1999-fr.pdf
(100 KB)

 

 

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: