Aktuelni projekti

 

POVEĆANJE ODGOVORNOSTI PROCESA UTROŠKA JAVNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Glavni cilj projekta je doprinos povećanoj odgovornosti procesa utroška javnih sredstava za održivi povratak, a time i jačanju ukupne transparentnosti i odgovornosti u radu javnih institucija u BiH. Također, kroz projektne aktivnosti povećat će se učešće i uloga civilnog društva u praćenju utroška javnih sredstava za ovu namjenu. Istraživanje i analiza pružit će potpunu sliku planiranih i utrošenih javnih sredstava u segmentu održivog povratka u BiH, kroz sve nivoe vlasti (država, fondovi, entiteti, kantoni i lokalni nivo), za period 2018 - 2021. godine na području 20 općina u BiH. Projekat je finansijski podržan od strane Centra Civilnih Inicijativa (ACFC program). Detaljnije

 

BOLJA DRUŠTVENO-EKONOMSKA INTEGRACIJA RHP POVRATNIKA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH (LOT 1)

Projekat se implementira u Srbiji ( Beograd i Novi Sad) i Bosni i Hercegovini (Općine: Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski Most, Bihać, Drvar, Livno , Mostar, Bosanski Petrovac). Svrha projekta je doprinos zadovoljavajućem rješenju za potencijalne povratnike koji žive u Srbiji pružanjem dugoročnih i izdrživih stambenih rješenja kroz socioekonomsku integraciju krajnjih korisnika u lokalne zajednice u BiH i stvaranje mehanizma saradnje između OCD, vladinih institucija i domicilne populacije u općinama povratka. Detaljnije

 

BOLJI ŽIVOTNI UVJETI I PRISTUP PRAVIMA RASELJENIH OSOBA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH (LOT 2)

Projekat se implementira u Prijedoru i Brčko Distriktu. UZOPI u BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH će kroz implementaciju ovog projekta doprinijeti implementaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te smanjenju siromaštva kroz unapređenje kvalitete života ugroženih domaćinstava u BiH, tačnije, kroz socio-ekonomsku integraciju i smanjenje siromaštva među interno raseljenim osobama, kroz nabavku distribuciju i podjelu stambenih setova Detaljnije

 

ISTRAŽIVANJE I IDENTIFIKOVANJE POTREBA ZA UGROŽENE POVRATNIKE I INTERNO RASELJENE OSOBE

Cilj istraživanja je identificirati probleme i potrebe u lokalnim zajednicama (45) prema 10 oblasti iz Revidrane strategije za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma (rekonstrukcija, infrastruktura, povrat imovine, elektrifikacija, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, zapošljavanje, deminiranje i sigurnost, nadoknada štete), te na osnovu kriterija ugroženosti prioritizirati lokalne zajednice i porodice interno raseljenih osoba i manjinske

povratnike. Detaljnije

 

EDUKACIJA I POVEZIVANJE POVRATNIKA U KOOPERANTSKE LANCE ZA POZNATO TRŽIŠTE

Unija za održivi povratak i integracije u BiH u saradnji sa Američkom ambasadom BiH realizira projekat “Edukacija i povezivanje povratnika u kooperantske lance za poznato tržiše” na području općine Čapljine, Stoca i Berkovića. Projektnim aktivnostima bit će obuhvaćeni povratnici u pomenutoj općini koji posjeduju kapacitete za poljoprivrednu proizvodnju. Pored  edukacije za proizvodnju određenih poljoprivrednih kultura povratnici će biti osposobljeni za izradu plastenika – mini radionica -te će kroz projekat dobiti neophodan repromaterijal za izradu 3 plastenika u svojoj lokalnoj zajednici. Detaljnije

 

 

.Vanprojektne aktivnosti


Van projketne aktivnosti Unije odnose se na kampanje:

odlazak građana iz Bosne i Hercegovine
jacanje lokalnih zajednica kroz informisanje
jacanje mreže Unije

Detaljnije

 

 


.Realizovani projekti

 

Unija je bila partner stranim implementing organizacijama koje su realizovale Integralne Programe Povratka CARDS 2001, CARDS 2002 i CARDS 2003 (rekonstrukcija kuća i infrastrukture, zapošljavanje, jačanje lokalnih kapaciteta).

 

Listu realizovanih projekata možete pogledati ovdje.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: