Aktuelni projekti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEĆANJE ODGOVORNOSTI PROCESA UTROŠKA JAVNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Obzirom da Aneks VII Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH još uvijek nije završen niti zaključen i da se ne prati redovno niti ažurira utrošak javnih sredstava u segmentu održivog povratka, ovaj projekat bi trebao dati rezultate u svim segmentima održivosti povratka predviđenih Revidiranom Strategijom za implementaciju Anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma usvojene od strane Parlamentarne Skupštine BiH (rekonstrukcija, infrastruktura, zapošljavanje, obrazovanje, socijalna zaštita, sigurnost, zaštita od mina, zdravstvena zaštita, naknada štete). Na taj način dobit će se i uvid u nenamjensko trošenje sredstava predviđenih za održivi povratak, kroz konkretne utvrđene primjere na terenu. Također, kroz projektne aktivnosti povećat će se učešće i uloga civilnog društva u doprinosu u borbi protiv korupcije. (Detaljnije)

 

 

 

 

Description: Description: CARE logo Description: Description: Description: logo Igmanske inicijative


 

 

BOLJA DRUŠTVENO-EKONOMSKA INTEGRACIJA RHP POVRATNIKA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH (LOT 1)

Projekat se implementira u Srbiji ( Beograd i Novi Sad) i Bosni i Hercegovini (Općine: Bosansko Grahovo, Glamoč, Sanski Most, Bihać, Drvar, Livno , Mostar, Bosanski Petrovac).
Svrha projekta: Doprinijeti zadovoljavajućem rješenju za potencijalne povratnike koji žive u Srbiji pružanjem dugoročnih i izdrživih stambenih rješenja kroz socioekonomsku integraciju krajnjih korisnika u lokalne zajednice u BiH i stvaranje mehanizma saradnje između OCD, vladinih institucija i domicilne populacije u općinama povratka. Detaljnije

 

 

 

 

 

Description: Description: CARE logo Description: Description: Description: logo Igmanske inicijative


 

 

 

BOLJI ŽIVOTNI UVJETI I PRISTUP PRAVIMA RASELJENIH OSOBA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U BIH (LOT 2)

Projekat se implementira u Prijedoru i Brčko Distriktu.
UZOPI u BiH, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH će kroz implementaciju ovog projekta doprinijeti implementaciji Revidirane strategije za implementaciju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te smanjenju siromaštva kroz unapređenje kvalitete života ugroženih domaćinstava u BiH, tačnije, kroz socio-ekonomsku integraciju i smanjenje siromaštva među interno raseljenim osobama, kroz nabavku distribuciju i podjelu stambenih setova Detaljnije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: