Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini (UZOPI BIH)
Adresa: Mihrivode 59, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E- mail: uzopi@bih.net.ba E-mail: ured@uzopibih.com.ba

 

 

 

 

Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 

 


Pratite nas na: