Saopštenje / Saopćenje
25.08.2022

 

Sastanak:

Online sastanak sa predstavnicima lokalnih NVO i neformalnim grupama

 

Može biti slika sljedećeg: 11 ljudi i tekst

 

Dana 25.08.2022. godine, u okviru projekta „Povećanje odgovornosti procesa utroška javnih sredstava za održivi povratak u BiH“ finansiran CCI (ACFC program), projektni tim Unije za održivi povratak i integracije u BiH je održao online sastanak sa predstavnicima lokalnih NVO i neformalnim grupama monitora iz 20 opština/gradova: Kakanj, Vareš, Travnik, Pale, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Goražde, Foča, Foča Ustikolina, Čajniče, Bratunac, Rudo, Čapljina, Prijedor, Prnjavor, Doboj, Modriča, Pelagićevo, Brčko Distrikt.

 

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima planiranim za monitoring timove, koji uključuju praćenje procesa dodjele i utroska ukupnih javnih sredstava (Lokalnih, Kantonalnih , Entitetskih i Fonda za povratak BiH održivi povratak u svojim općinama u periodu 2018-2021) Članovi monitoring timova će obici teren u različite mjesne zajednice i anketirati predstavnike tih mjesnih zajednica, odnosno korisnike donacije putem unaprijed pripremljenog Upitnika.

 

Obavit će se razgovor i sa predstavnicima imenovanih sluzbenika ispred Općina koji će informisati članove monitoring tima o realizovanim projektima (npr.o broju obnovljenih stambenih jedinica, infrastrukturi, elektrifikaciji, deminiranju i drugim segmentima predviđenim Revidiranom Strategijom za implementaciju ANEXA VII DMS Monitori su najavljeni imenovanim sluzbenicima lokalnih vlasti. Monitori će biti u kontinuiranoj komunikaciji sa timom Unije za odrzivi povratak i integracije u BiH te dostavljati prikupljene informacije sa terena.

 

Takoder, monitori ce održati skupove i sa stanovništvom kako bi se iz njihove perspektive sagledao utrosak javnih sredstava kao i aktuelna situacija i identifikacija potreba za buduci period. Monitori su istakli da im ovakav oblik rada predstavlja veliki izazov i odgovornost.

 

 

UZOPI BIH
25.08.2022

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: