SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE

Sarajevo, 11. mart 2016

 

Realizacija projekta:

Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata

 

 

Unija za održivi povratak i kompanija Perfect export bilje danas su u Sarajevu potpisali Protokol o saradnji koji daje mogućnost uključivanja velikog broja kooperanata u organiziran i siguran otkup smilja, kadulje, ruzmarina, lovora, kleke i drugih proizvoda.

 

(Foto: Fena)

 

Unija za održivi povratak i kompanija Perfect export bilje danas su u Sarajevu potpisali Protokol o saradnji koji daje mogućnost uključivanja velikog broja kooperanata u organiziran i siguran otkup smilja, kadulje, ruzmarina, lovora, kleke i drugih proizvoda. Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata.

 

Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić izjavla je da su prethodno na području Čapljine, Berkovića i Stoca organizirali grupu povratnika i raseljenih osoba koji su uz pomoć Agromediteranskog fakulteta iz Mostara obučeni za proizvodnju bilja za fabriku u Ljubinju, te se nada da će se saradnja proširiti na kooperante širom Hercegovine. Pojasnila je da će kooperanti u početku od fabrike dobiti plastenike i materijal za započinjanje proizvodnje, jer nemaju vlastitog novca da investiraju. Očekivanja su da će se uključiti više od 1.000 kooperanata.

 

Dekan Agromediteranskog fakulteta Ahmet Džubur rekao je da će Fakultet i u narednom periodu podržavati projekt, kroz daljnju edukaciju, analizu zemljišta, te davanjem konkretnih uputa za realizaciju projekata. Naveo je da je fokus projekta na proizvodnji sadnica i podizanju plantažnih nasada smilja, te destitliranju, a poseban značaj ima revitalizacija kamenjara, odnosno rekultivacija zemljišta upotrebom teških mašina.

 

Vlasnik firme Perfect export bilje Arsenije Ivanović istakao je da je njihova osnovna djelatnost uzgoj sadnica, plantažiranje, sakupljanje i otkup ljekovitog i aromatičnog bilja, a da je riječ o visokokvlitetnim organskim proizvodima koji imaju zagarantovan plasman na zapadno tržište. Dodao je da fabrika ima kapacitet za proizvodnju do 40 litara eteričnog ulja dnevno, u zavisnosti od vrste bilja, a planiraju proširenje pogona za odvajanje lista od grančice.

 

UZOPIBIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: