Saopštenje / Saopćenje
23.08.2022

 

Stolac:

Sastanak sa lokalnim nevladinim organizacijama grada Stoca

 

 

 

Na poziv udruženja "Orhideja" iz Stoca, danas, 23.8.2022. godine, organiziran je sastanak sa predsjednicom Unije za održivi povratak i integracije u BiH, Mirhunisom Zukić i lokalnim nevladinim organizacijama grada Stoca. Tema sastanka: Odlazak građana Stoca, a posebno mladih iz BiH.

 

Istaknuto je da je prisutan dugogodišnji problem ignorantskog odnosa lokalnih vlasti kao i viših institucija prema građanima Stoca, posebno mladima kojima se ne nude osnovni uslovi za život. Ne postoji pristup javnim ustanovama i na taj način se zatvara komunikacija građana sa predstavnicima vlasti koji ne žele da imaju nevladine organizacije kao i ostale građane za sagovornika. Sve je politički usmjereno da se što više građana iseli. Naročito treba istaći netransparentnost trošenja javnih sredstava za projekte NVO kao i za ostale namjene (ekonomska podrska, infrastuktura, socijalna pomoć i ostalo). Potpuna samovolja lokalne vlasti koja godinama drži većinu građana u diskriminaciji i zatočeništvu. Takvo stanje otežava implementaciju projekata koji bi se mogli finansirati od strane stranih agencija za razvoj i drugih donatora, a koji u svojim Javnim pozivima traže pisma preporuke od strane lokalnih vlasti. NVO imaju problem jer ne pripadaju njihovim političkim partijama.

 

Dogovoreno je da se zajednički pokuša izaći iz ovakve situacije. Prisutne NVO će predložiti projekte iz oblasti ekonomske podrške građanima, posebno mladima, iz turizma, kulture i sporta, edukacija-obrazovanja, kroz socijalne projekte i ostalo, kako bi se potencijalni donatori i domaće institucije uključile u finansiranje i na taj način se zadržalo stanovništvo koje je ostalo da živi u gradu Stocu.

 

UZOPI BIH
23.08.2022

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: