MONITORING ODRŽIVOG POVRATKA U BOSNI I HERCEGOVINI

 

PROJEKAT PODRŽAN OD STRANE:

 

 

Projekat implementira UNIJA ZA ODRŽIVI POVRATAK I INTEGRACIJE U BIH (UZOPIBIH). Partneri u realizaciji projekta su 93 organizacija – članica UZOPI-a, koje su organizovane u pet (5) regionalnih centara (Banja Luka, Zvornik, Tuzla,  Mostar i Goražde). Glavni ured UZOPI-a je smješten u Sarajevu, te će biti odgovoran za ukupnu koordinaciju i upravljanje projektom, redovno izvještavanje i saradnju sa ključnim Ministarstvima, kao i internim nadgledanjem projekta.

CILJEVI PROJEKTA:

Opšti cilj:

 • Doprinijeti da se osiguraju elementarni preduslovi za održiv povratak pri tome poštujući principe transparentnosti i jednakosti u procesu određivanja prioritetnih korisnika programa pomoći u održivom povratku.

Specifični ciljevi:

 • Uspostaviti koordinaciju između potencijalnih korisnika u procesu povratka (lica u stanju socijalne potrebe) i institucija (lokalnih, kantonalnih, entitetskih i državnih), međunarodnih organizacija u cilju zajedničkog djelovanja i racionalnog korištenja izdvojenih finansijskih sredstava za održivi povratak.

 • Transparentnost djelovanja i odgovornosti Državne Komisije za izbjeglice i raseljena lica, Fonda za povratak BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kao i entitetskih ministarstava za izbjeglice i raseljena lica; podignuta na izrazito veći nivo.

CILJANE SKUPINE:

 • Direktni korisnici projekta su Ministartsvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, lokalne vlasti, entitetske vlade, državne i entitetske institucije ombudsmana, udruženja-udruge izbjeglica, raseljenih lica i povratnika (članice SIRL-a), NVO koje se bave zaštitom ljudskih prava i međunarodni donatori.

KRAJNJI KORISNICI:

 • Krajnji korisnici projekta su interno raseljene osobe i izbjeglice – potencijalni manjinski povratnici, registrovani za povratak i pomoć rekonstrukcije kuće, koji su istinski zainteresovani za povratak u njihove prije-ratne domove i koji ispunjavaju kriterije definisane Zakonom.

AKTIVNOSTI:

 • Formirati pet monitoring timova sastavljenih od predstavnika lokalnih udruženja/udruga i drugih NGO ;
 • Održati trening i edukaciju za monitore ;(Uspješno obučeno minimalno 10 osoba)
 • Zadaci i uloge monitora su sljedeće:
  • Uspostaviti saradnju sa lokalnim vlastima kroz učećše u Komisijama za obadir korisnika za rekonstrukciju stambenih objekata;
  • Organizirati i voditi sastanke u lokalnim zajednicama sa ciljem aktivog pristupa u rješavanju problema održivog povratka (u prethodno navedenim oblastima)
  • Informisanje potencijalnih korisnika o rekonstrukciji stambenih objekata (u bazi podataka Ministarstva za ljudska prava registrovano je oko 40.000 porodica „beskućnika“ kao i ostalih građana koji nisu evidentirani u ovoj bazi podataka a imaju status raseljene osobe;
  • Monitori trebaju da komuniciraju sa članicama Saveza (udruženjima-udrugama, ostalim NVO, civilnim društvom i ostalim institucijama i organizacijama).  Trebaju da  posmatraju, kontroliraju i daju povratne informacije o svim projektnim komponentama (rekonstrukciji stambenih objekata, implementacija imovinskih zakona, elektrifikacija, zapošljavanje, infrastrukture, zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite te sigurnosti i deminiranja) u cilju efikasnijeg rješavanja uslova održivog povratka;
  • Projektno osoblje Saveza sa educiranim monitorima će steći vještine u rješavanju problema  održivog povratka u 144 lokalne zajednice u BiH u cilju boljeg predstavljanja interesa povratnika, raseljenih lica i izbjeglica pred lokalnim, entitetskim i državnim vlastima.
 • Kreirati jedinstven anketni upitnik ;
 • Provjeriti liste prioritetnih korisnika ; unijeti potrebne izmjene u listu ;
 • Završiti monitoring i sačiniti izvještaj o povratku i procjeni potreba korisnika ;
 • Sačiniti dva tipa brošura ;
 • Distribuirati minimalno 2000 brošura ;
 • Sačiniti bazu podataka koja će biti dostupna svim korisnicima.

TRAJANJE PROJEKTA:

01.02.2008 – 31.12.2010

 


IZVJEŠTAJI:

Programski Izvjestaj 01.01.2009 - 30.06.2009 .(515 KB)

Programski Izvjestaj 01.07.2008 - 31.12.2008 (377 KB)

Programski Izvjestaj 01.02.2008 - 30.06.2008 (0,99 MB)
VEZANI ČLANCI:

...............

>> Započela realizacija projekta "MONITORING ODRŽIVOG POVRATKA NA PROSTORU BIH" (22.02.2008)

>> Sarajevo: Održan radni sastanak u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (15.04.2008)

>> Monitoring održivog povratka: Diskriminacija u obrazovanju (Sarajevo, 07.04.2008)

>> Održan radni sastanak predstavnika Saveza i g. Mirsada Kebe, potpredsjednika F BiH (Sarajevo, 27.03.2008)

>> Sarajevo: Održan radni sastanak sa ministrima Federalnog ministarstva prostornog uredjenja i Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica BiH (Sarajevo, 20.03.2008)
>> Mostar: Sastanak predstavnika Saveza sa dr. Zvonimirom Jurišićem, premijerom Vlade Zapadno-hercegovačke županije (Mostar, 12.03.2008)

>> Sastanak sa raseljenim licima grada Mostara (Mostar, 10.02.2009)

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

 

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 

 

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 

 


Pratite nas na: