SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Mostar, 14.05.2009

SASTANAK SA RASELJENIM LICIMA GRADA MOSTARA


Savez udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH, kao nevladina organizacija, pokrenuo je kampanju pomoći za 47 000 porodica-beskućnika u BiH, koji već 14. godina strpljivo čekaju rekonstrukciju svojih ratom oštećenih domova.

Poznato je da je proces povratka u BiH pod snažnim političkim pritiskom i manipulacijama Aneksom VII Dejtonskog mirovnog sporazuma (a posljednja je Prudska izjava/sporazum).

Vijeće ministara BiH na 74.-oj sjednici održanoj dana 29.01.2009g., vraća Bosnu i Hercegovinu u 1996 godinu kada je trebalo zajedno sa stranim novcem formirati Imovinski fond u cilju obeštećenja imovine za one koji ne žele povratak.

Naime, novac za povratak u 2009 godini u vrijednosti od 35 miliona KM treba usmjeriti i na naknadu štete licima koja ne žele povratak a koji su riješili svoje stambeno pitanje.

„Monitoringom održivog povratka u BiH“ koji SIRL BiH provodi već godinu dana, uočili smo potpuno etnički čista područja (Istočna Bosna, Posavina, grad Sarajevo i drugi). Otvaranje ovakvog procesa i neomogućavanje efikasnijeg održivog povratka, završilo bi se etničko čiščenje i država pala u potpuni kolaps.

Na inicijativu raseljenih lica i beskućnika Mostara, a koji su izrazili želju za povratkom, SIRL BiH u Mostaru 11.02.2009g. sa početkom u 11:00 časova (u ulici Ivana Krndelja; željeznička stanica – sala poslovnog inkubatora) organizira press konferenciju za novinare. Nakon toga, održat će se sastanak sa raseljenima grada Mostara.

 



Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: