SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 07.04.2009

 

MONITORING ODRŽIVOG POVRATKA: DISKRIMINACIJA U OBRAZOVANJU

U okviru projekta “Monitoring održivog povratka u BiH” finansijski pomognut od Švicarske vlade kojeg implementira Savez udruženja – udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH sa 93 lokalna udruženja – udruge u naredne tri godine kao prva NVO ima priliku i šansu da utiče na racionalno trošenje izdvojenih sredstava od strane institucija , međunarodnih organizacija, implementing organizacija, lokalnih vlasti u procesu održivog povratka . Također u okviru održivog povartka monitoring treba da ukaže na kršenje ljudskih prava iz oblasti (obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite).

Danas je u Savezu udruženja – udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH održan sastanak sa 10 MONITORA ( iz Regija: Sjeverozapadna Bosna, Posavina, Sjeveroistočna Bosna , Distrikt Brčko, Srednja Bosna, Jugoistočna Bosna i Hercegovina), na kojem su pored ostalog akcenat stavili na posljednja dešavanja oko obrazovanja povratničke djece u Čapljini. Učesnici sastanka su jednoglasno osudili pokušaj tamošnjih lokalnih vlasti u segregaciji bošnjačke i srpske djece i izrazili ogorčenje da se i nakon više od 12 godina od potpisivanja Deytonskog mirovnog sporazuma susrećemo sa ovakvim pojavama koje direktno narušavaju i ugrožavaju osnovna ljudska prava svakog povratnika. Oni, opšta je ocjena od nadležnih bosansko-hercegovačkih institucija vlasti, očekuju i traže da se napokon prestane sa dosadašnjom praksom diskriminacije - djeljenja djece po nacionalnoj pripadnosti u školskim klupama.

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: