Saopštenja za javnost

 

2017

 

>> Dodjela certifikata za poljoprivredne proizvođače – uzgajivače smilja (17.05.2017)

>> Održana redovna godišnja Skupština Unije za održivi povratak I integraciju u BIH (14.04.2017)

>> Neregularnim odlaskom iz države ljudi izloženi riziku i opasnostima (17.03.2017)

>> Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata (11.03.2017)

 

 

2016

 

>> U organizaciji Misije OSCA-a u BiH: Sastanak međukantonalnog Foruma povratnika (30.08.2016)

>> Iseljavanje mladih iz BiH: "Trbuhom za kruhom" - sve masovnije (07.07.2016)

>> Popis stanovništva na tasu nacionalne vage (16.06.2016)

>> Moving out: The state of mass emigration from Bosnia and Herzegovina and its implications (28.06.2016) (english)

>> Analisys: How many people left BiH in two years? (29.04.2016) (english)

>> BIH do sada napustilo 80 hiljada građana (14.04.2016)

>> Fabrika eteričnih ulja u Ljubinju očekuje saradnju sa oko 1.000 kooperanata (11.03.2016)

>> Uzgoj ljekovitog bilja šansa za poboljašnje materijalnog statusa povratničke populacije i interno raseljenih (24.02.2016)

>> Saradnja sa Agromediteranskim fakultetom Univerziteta “Džemal Bijedić" (13.01.2016)

 

 

 

 

 

 

....................................................................................

.......................................................................................Arhiva saopštenja

............................................................................................ (prethodne godine)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: