SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo 30.11.2010


Najava sastanaka sa predstavnicima politickih partija u RS-u

 

Nakon održanih sastanaka sa predstavnicima HDZ-a BiH (detaljnije) i Narodnom strankom Radom za boljitak (detaljnije), danas će u Banja Luci biti obavljeni razgovori sa predstavnicima Partije demokratskog progresa, Socijalističke partije RS-a i Srpske demokratske stranke sa delegacijom Unije za za održivi povratak i integracije u BiH koju predvodi predsjednica Mirhunisa Zukić.

Na zakazanim sastancima bit će rijeći o problematici, izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH, sa posebniom naglaskom na istraživački projekat koji je uradila ova organizacija, a odnosi se na poražavajuće rezultate izvještaja analize ankete o ostvarenju rezultata Platforme izbjeglica, raseljenih lica i povratnika 2006-2010.

Kao prioritetan zadatak budućim izabranim vlastima bit će predložena izgradnja postojećeg sistema, harmonizacija propisa u skladu sa Revidiranom Strategijom implementacije Anexa VII DMS-a, što podrazumjeva projektni pristup koji će se razraditi na nivou lokalnih zajednica, a finansijska sredstva treba da osigura Država i entiteti.

Unija za održivi povratak i integracije u BiH još jednom želi naglasiti da je osnovni zadatak u Državi potpuna provedba Anexa VII DMS-a kroz Revidiranu Strategiju i njen okvirni program za period 2010-2014, kao i iznalaženje načina na koji bi se finansirao cjelokupni proces povratka.

Razgovori sa ostalim političkim partijama u BiH čiji će predstavnici biti nosioci izvršne i zakonodavne vlasti bit će nastavljeni u narednom periodu.

PRESS SLUŽBA UZOPI u BiH

Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: