SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 21.07.2008

 

SAVEZ OŠTRO OSUĐUJE UKIDANJE DRŽAVNOG MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE


Povodom unaprijed dogovorenih istupa političara (državnih i entitetskih predstavnika iz RS), kao i nekih tzv. nevladinih organizacija bliskih i formiranih od strane Vlade RS-a, koji pokušavaju ovih dana da obmanu javnost kako je neophodno ukinuti Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Savez u cilju potpunog i objektivnog informiranja javnosti daje slijedeće saopštenje:

Izjava da je povratak danas tehničko pitanje, najveća je moguća prevara javnosti. Prevedeno na jezik beskućnika i aktuelnu demografsku sliku, to jednostavno znači “ETNIČKO ČIŠĆENJE JE ZAVRŠENO I LEGALIZIRANO”.

Kako je moguće da neko u zemlji gdje se vrše velike diskriminacije povratnika, gdje povratnici nemaju pristup zdravtsvenoj zaštiti i školstvu, mogućnost zapošljavanja i pristup javnom sektoru, socijalnu sigurnost, gdje je 4 % državne teritorije još pod minama, kažu da je process povratka tehničko pitanje. Zašto u tom kontekstu smeta Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH? Odgovor na ovo pitanje, dobili smo kroz realiziranje “Monitoringa održivog povratka u BiH” koje Savez udruženja udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH implementira već duže vrijeme:
• Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je prvo državno Ministarstvo koje je još prije devet godina sačinilo jednu od prvih državnih Strategija (Strategiju za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma) u složenoj i razjedinjenoj BiH;
• Objedinilo je rad entitetskih ministarstava, Distrikta Brčko, međunarodnih organizacija (OHR, UNHCR, OSCE), stranih implementing organizacija i civilnog društva BiH kada je riječ o problamatici povratka;
• Oformilo centralnu bazu podataka o raseljenim osobama u BiH i drugim činjenicama vezanim za process povratka;
• Uspostavilo decentralizovani sistem implementiranja projekata, u kojem državno Ministarstvo kreira politiku i propise, a implementacija ide preko entiteta do općina. Za ovakav sistem često su kao institucija bili pohvaljivani i od Europske komisije, UNDP-a i drugih nadležnih međunarodnih institucija;
• Uspostavilo sistem za prihvat izbjeglica stranaca u BiH.

Pod vodstvom tog Ministarstva, od 225.000 podnešenih zahtjeva za povrat imovine i stanarskih prava, vraćeno je 99,7 %. Poznato je kakav je to uspjeh i koliko je pozitivnih poena u međunarodnim odnosima BiH zaradila na ovoj činjenici. Od 445.000 srušenih stambenih jedinica, obnovljeno je oko 320.000. Oko polovina stanovništva, vratila se prema podacima UNHCR-a.

Nakon što je u značajnoj mjeri provela državnu Strategiju, javili su se i drugi prioriteti i zato je ministarstvo skupa sa drugim domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama i nama iz civilnog sektora, pokrenulo i dovršilo rad na reviziji Strategije BiH za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Brojne su druge obaveze koje u međunarodnim odnosima obavlja državno Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, te na terenu širom BIH čujemo samo najbolje kritike na rad tog Ministarstva. Sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice, radili smo sve propise koje su pripremali za zakonodavnu proceduru i to su propisi koji su usaglašeni na svim nivoima vlasti u BiH.

Sve ovo ukazuje da ovo Ministarstvo već odavno funkcioniše kao pravo državno Ministarstvo, koje na jednak način štiti interese svih izbjeglica, raseljenih lica i povratnika.

Mnogobrojna udruženja-udruge članice Saveza udruženja udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH, druge NVO koje rade na pitanjima zaštite ljudskih prava, kao i ostalo civilno društvo zahtjeva od Saveza da organizira Press konferenciju koja će imati za cilj da se suprostavi jeftinim predizbornim politikama koje su nanijele do sada najveću štetu upravo beskućnicima svih nacija.

Kako povratnicima Hrvatima u Posavini reći stop povratku, Bošnjacima na Drini, Srbima u Mostaru i Kantonu I i X, gdje smo zabilježili najveće potencijalne povratnike.

Dakle, ovo što se dešava u medijima nije napad na Ministarstvo za ljudska prava I izbjeglice, nego frontalan napad na process povratka, ovaj put perfidnim političkim metodama, jer nakon ukidanja takvog ministarstva na nivou države, otvaraju se neograničene mogućnosti da “politički grobari” I konačno završe svoj posao na podjeli Bosne i Hercegovine.

Press konferencija održana je 21.07.2008 g.

 

PRESS SLUŽBA
SIRLBIH

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: