2106
Povratak u Opcinu Kiseljak

MONITORING POVRATKA

UKUPNI PODACI ZA OPĆINU KISELJAK

POVRATAK: Vratilo se 2.516 porodica, odnosno 7.930 osoba
OBNOVLJENO:  991  stambenih jedinica
NEOBNOVLJENO:  287
stambenih jedinica.


TABELARNI PREGLED MONITORINGA POVRATKA ZA
OPĆINU KISELJAK


Općina Kiseljak

Broj povratnika (lica)

Br.povratničkih domaćinstava

Br.obnovljenih objekata

Br.neobnovljenih objekata

Bukovica

 

 

 

 

Lepenica

 

 

 

 

Draževići

470

127

6

25

Brnjaci

 

 

 

 

Topole (Duhri)

980

245

7

10

Kiseljak

 

 

 

 

Gromiljak

2150

581

335

15

Brestovsko

 

 

 

 

Bilalovac

 

 

 

 

UKUPNO

7.930

2.516

991

287

Općina Kiseljak je jedna od rijetkih općina u BiH u kojoj je povratak realiziran skoro 100%, i u svih 9 mjesnih zajednica.
Okolnosti koje su doprinijele ovako visokom povratku su međusobno migriranje stanovništva unutar općine Kiseljak (Bošnjačko stanovništvo protjerano je iz središnjeg dijela općine  u rubne dijelove i susjedne gradove, a Hrvatsko stanovništvo je iz rubnih dijelova općine prebjeglo u gradski tj. središnji dio općine), kao i migracije stanovništve između općina: Kiseljak, Fojnica, Visoko, Kakanj i Vareš te blagovremen i visok stepen obnovljenih stambenih objekata.
Ukupan broj povratnika, općine Kiseljak:


Nacinalna pripadnost

Broj porodica

%

Broj lica

%

BOŠNJACI

1.794

71,30

5.740

72,38

HRVATI

580

23,05

1.730

21,82

SRBI

54

2,15

124

1,56

OSTALI

88

3,50

336

4,24

UKUPNO:

2.516

100%

7.930

100%

- Broj raseljenih lica (koja imaju priznat status i koja su podnijela zahtjeve za povrat imovine zaključno sa 31.12.2008. godine je: 56 domaćinstava tj. 149 lica.
Napomena: u ovaj broj pored raseljenih osoba općine Kiseljak ulaze i raseljene osobe iz općina Vareš i Fojnica.

 

Pregled stanja stambenih jedinica:

 

Ukupan broj porušenih i oštećenih objekata

 

%

Broj obnovljenih stambenih jedinica

 

%

Broj neobnovljenih stambenih jedinica

 

%

BOŠNJAČKIH

758

59,31

602

60,75

156

54,36

HRVATSKIH

442

34,59

344

34,71

98

34,15

SRPSKIH

41

3,21

11

1,11

30

10,45

ROMSKIH

37

2,90

34

3,43

3

1,05

UKUPNO:

1.278

100%

991

100%

287

100%

 

- Obnovu porušenih i oštećenih objekata (u glavnom porodičnih kuća) u proteklih 10 godina vršili su: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za obnovu i povratak SBK, CARITAS, UNHCR, PIO HOUSING, ASB, a općina je participirala u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima uglavnom kada se radi o socijalno ugroženim licima i objektima sa manjim oštećenjima.

MZ DRAŽEVIĆI
U ovoj mjesnoj zajednici danas živi 1630 stanovnika ( 400 domaćinstava).
U toku ratnih dejstava 500 stanovnika Bošnjačke nacionalnosti bilo je raseljeno.
Vratilo se 470 osoba ili 127 porodica. Kuće su bile manje devastirane i to: u mjestu Han Ploča uglavnom su sve obnovljene; u mjestu Radanovići jedna kuća potpuno devastirana nije još uvijek obnovljena; u mjestu Grahovci koje je bilo kompletno spaljeno (30 porodičnih kuća) do sada je obnovljeno samo 6 kako se svo stanovništvo vratilo ostali povratnici žive kod rodbine i prijatelja.U mjestu Draževići vratilo se 35 porodica ili 70 lica Srpske nacionalnosti, a ostali stanovnici su prodali svoju imovinu. Devastiranih i porušenih kuća u ovom mjestu nije bilo. Mjesta Buzuci i Kovači u kojima je naseljen hrvatski živalj nisu imali migracija tokom proteklog rata.

MZ TOPOLE - DUHRI
Do rata u ovoj mjesnoj zajednici živjelo je 980 lica ili 245 porodica Bošnjačke nacionalnosti.
Sve porodice su bile raseljene i sve su se vratile u svoje prijeratne domove.
Stambeni fond pretrpio je oštećenja i to: 2 kuće su bile zapaljene i obnovljene su dijelom donacijama, a dijelom iz vlastitih sredstava.
Sa većim stepenom oštećenja bilo je 5 kuća od kojih su dvije nanovo sagrađene sredstvima Federalnog ministarstva, a ostale obnovljene. Za preostalih 10 kuća sa manjim stepenom oštećenja potrebno je obnoviti krovove i mokre čvorove kako bi povratnici imali normalne životne uslove. U
U ovoj Mjesnoj zajednici od infrastrukturnih radova potrebno je asfaltiranje puta 1,5 km dionica Duhri-glavna cesta i popravka puta u mjestu Potkraj.

MZ GROMILJAK
Gromiljak je najveće mjesno područje na općini Kiseljak, strukturu stanovništva čini uglavnom hrvatsko i bošnjačko stanovništvo. Do rata u ovoj mjesnoj zajednici je živjelo oko 5000 stanovnika tj. oko 1351 domaćinstvo. Tokom ratnih dejstava protjerano je bilo kompletno bošnjačko stanovništvo. Povratak je realiziran skoro 100%, vratilo se oko 2150 lica povratnika tj. 581 domaćinstvo, a 10-tak porodica se nije vratilo (nije im obnovljena imovina). Ovo mjesno područje je pretrpjelo najveća materijalna razaranja i to: 350 stambenih jedinica (kuća) bilo je porušeno, zapaljeno i devastirano, a do danas nije obnovljeno 15 kuća. Također je neobnovljen mjesni mekteb i 10 vikend kuća. Kuće su obnavljanje uglavnom donacijama, a manji broj njih vlasnici su obnovili vlastitim sredstvima.
Napomena: na području MZ Brestovsko nakon rata dodjelom općinske imovine izgrađeno je Novo naselje za lica koja se nisu željela vratiti u prijeratna mjesta stanovanja u glavnom iz općina Vareš i Fojnica.
Problemi karakteristični za povratnička naselja u oblasti infrastrukture:
- izgradnja i popravka lokalnih puteva,
- obnova postojeće elektroenergetske mreže (naročito u mjestima Zabrđe – MZ Zabrđe i Hercezi-Doci-Mrakovi u MZ Gromiljak).
Ostali problemi:
- Segregacija i diskriminacija u obrazovanju jer na području općine Kiseljak osnovno obrazovanje odvija se po principu «Dvije škole pod jednim krovom» i to:
OŠ. Kiseljak i OŠ. Gromiljak (u ovim školama djeca Bošnjačke nacionalnosti su manjina, nije im omogućeno ravnopravno korištenje školskog prostora i opreme, a u nekoliko navrata dolazilo je i do fizičkih sukoba. U 2008. godini ove dvije škole pohađalo je 420 učenika.
OŠ. Bilalovac u kojoj su djeca Hrvatske nacionalnosti manjina omogućeno im je punopravno korištenje školskog prostora i opreme. - Visoka stopa nezaposlenosti povratnika, u glavnom se bave poljoprivredom.
- Nedovoljna zastupljenost uposlenih povratnika u organu uprave, te minimalna zastupljenost u Javnim ustanovama.

UKUPNI podaci za općinu Kiseljak:
Vratilo se 2.516 porodica sa 7.930 lica;
Obnovljeno: 991 stambena jedinica;
Nije obnovljeno: 287 stambenih jedinica.


Izvor podataka za općinu Kiseljak:
► Monitori UZOPI U BiH uz pomoć predsjednika mjesnih zajednica i općinske službe za obnovu i povratak

Izdvojena / Utrošena sredstva za povratak u općini Kiseljak

2012
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2012. godini
Unos podataka je u toku
2011
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2011. godini
Unos podataka je u toku
2010
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2010. godini

Informacija o statusu zajedničkih projekata u 2010.godini

Odlukom Komisije za izbjeglice i raseljena lica, iz sredstava za implementaciju Zajedničkih projekata je u 2010.godini za ovu opštinu odobreno ukupno 90.000,00 KM, a od toga je u istoj godini ugovoreno   30.000,00  KM  i to za:

  1. Individualne stambene jedinice  (odobreno 60.000,00 KM,  ugovoreno 0,00 KM)
  2. Održivi povratak ( odobreno 30.000,00KM,ugovoreno 30.000,00KM )

 

Prenos sredstava iz 2009.godine

Od nezavršenih Zajedničkih projekata odobrenih za 2009.godinu, preneseno je u 2010.godinu ukupno 160.000,00 KM ,od čega je ugovoreno 160.000,00  KM, i to za individualne stambene jedinice.


Naziv projekta

Opis projekta

Lokacija

Namjena

Planirano

Odobreno

Utrošeno

Status projekta

Napomena

ZP10

Planirana gradnja 2 individualne stambene jedinice

 

Individualne stambene jedinice

 

60.000,00 KM

 

U toku je dopuna dokumentacije za korisnike

 

ZP10

Izgradnja glavnog rezervoara za
vodosnabdijevanje

MZ Blagovac

 

Održivi povratak

 

30.000,00KM

30 000,00 KM

Dostavljen projektni prijedlog

 

ZP09

Sanacija 11 individualnih stambenih jedinica.

 

Individualne stambene jedinice

 

160.000,00KM

160.000,00KM

Obavljen tehnički prijem

 

a

2009
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2009. godini
Unos podataka je u toku
2008
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2008. godini
Unos podataka je u toku
2007
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2007. godini
Unos podataka je u toku
2006
--> Izdvajanje javnih sredstava u 2006. godini
Unos podataka je u toku