Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini sa svojim članicama udruženja-udruga iz BiH, Republike Srbije i Republike Hrvatske, po svome programskom opredjeljenju i ciljevima, već petnaest godina čini organizovani front pomoći u BiH u okviru održivog povratka.

Nakon jedanaest godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i petnaestogodišnjice rada Saveza udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u BiH želimo Vas informisati da ćemo organizovati:
15.06.2007
god. u 10 časova

zgrada UNITIC-a Fra Anđela Zvizdovića br.
1Savez udruženja-udruga izbjeglica i raseljenih lica u Bosni i Hercegovini

Swiss Agency for Development ............. Arbeiter-Samariter-Bund
and Cooperation (SDC) ......................e. V. Germany (ASB)


....................................
Doprinos efikasnijem održivom povratku u Bosni i Hercegovini u narednom periodu.

Ovo će ujedno biti i prilika da se cjelokupna javnost informiše i uključi
u rješavanje problema ove grupacije stanovništva."POVRATAK IZBJEGLICA I RASELJENIH LICA U SVOJE DOMOVE"

Od ukupnog broja izbjeglica 2,2 miliona osoba, koliko ih je bilo u vrijeme potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma (DMS), do danas, prema službenim pokazateljima UNHCR-a, se vratilo 1.025.000 osoba. Na osnovu podataka Saveza udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH nisu potvrđeni ovi navodi, jer povratak imovine u isto vrijeme ne znači i povratak raseljenih lica na svoja prijeratna mjesta prebivališta. U postratnom periodu obnovljeno je 260388 stambenih jedinica što iznosi oko 58 % od ukupnog broja u ratu uništenih ili oštećenih stambenih jedinica. Na obnovu čeka oko 43 000 porodica ili 135 000 osoba koje trebaju pomoć u cilju dobrovoljnog povratka u BiH. Problem usložnjavaju i kolektivni centri u kojima još uvijek živi 2.540 porodica ili oko 7.000 osoba."DA LI JE DEJTONSKI MIROVNI SPORAZUM ISPUNIO OČEKIVANJA PROGNANIKA ?"

Sporost u realizaciji DMS-a direktno narušava ljudska i imovinska prava izbjeglica, raseljenih lica i povratnika. Državni Zakoni u oblasti zapošljavanja, školstva i zdravstva i njihova dosljedna primjena omogućila bi jednakopravnost ostvarivanja osnovnih prava, te bi se izbjegla diskriminacija pri zapošljavanju povratnika (1 % zaposlenih) ali i složeni problemi vezani za školstvo zbog nedovršenosti Reforme obrazovnog sistema u BiH.Predstavnici Državnih institucija
Predstavnici Ministarstava Entiteta
Predstavnici Kantonalnih Ministarstava
Predstavnici Agencije i Zavoda za zapošljavanje (Federacije i RS-a)
Predstavnici Fondova zdravstenog osiguranja
Predstavnici Međunarodnih organizacija
Predstavnici lokalnih zajednica
Predstavnici Ambasada akreditovanih u BiH
Predstavnici stranih implementing organizacija
Predstavnici Dijaspore i medija
Predstavnici lokalnih udruženja-udruga povratnika, izbjeglica i raseljenih
lica sa područja BiH, R Hrvatske i Srbije

10:00 do 10:30

Dolazak i registracija učesnika Kongresa

10:30 do 11:30

Otvaranje Kongresa:

- Projekcija filma
- Pozdravni govor gostiju

11:30 do 13:00

Diskusije na teme Kongresa:

1.Tema: „Povratak izbjeglica i raseljenih lica u svoje domove“

2.Tema: „Da li je Dejtonski mirovni sporazum ispunio
............. očekivanja prognanika?“

13:00 do 13:30 Pauza (kafa, sok)
13:30 do 15:30
Nastavak diskusije na odabrane teme
15:30 do 16:00 Pauza za ručak
16:00 do 17:00
Usvajanje zaključaka Kongresa
Zatvaranje Kongresa

Osobe / organizacije zainteresovane za učešće na Kongresu, trebaju se prijaviti putem:

tel. (033) 239 604 / 239 605 ili

e-maila: sirl@bih.net.ba

ili izvršiti online-prijavu:Naziv organizacije:
Učesnik 1: .............
Učesnik 2: .............
E-Mail: ...................

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: