PROJEKAT:


Evidencija socijalno ugroženih kategorija povratnika i interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini

 

 

U sklopu aktivnosti na anketiranju ranjivih raseljenih osoba i povratnika koju provodi Unija za održivi povratak i integracije (UZOPI) u 36 bosansko-hercegovačkih općina, posjetili smo vrijedne anketare tijekom njihovog rada u općinama Višegrad, Novo Goražde i Prozor–Rama.

 

Koristeći informacije o ugroženim domaćinstvimaa čiji su izvor bili općinski i entiteski registri, saznanja lokalnog relevantnog civilnog društva i UNHCR-a, terenske posjete doprinijele su i dodatnoj informiranosti o porodicama koje su njihov stepen ugroženosti i teška životna situacija učinili nevidljivima i nepodržanima u ostvarivanju njihovih prava ili mogućnostima za sistemsku socio-ekonomsku asistenciju.

 

Protok vremena veći od 20 godina nakon sukoba u Bosni i Hercegovini bitno je uticao na potrebe za sistemskim rješenjima i ostavio je dubok trag na povratnike i raseljene. Mnogi su ostvarili održivost vlastitim sredstvima, a mnogi uz pomoć institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih donatora. No i danas postoje oni, najranjiviji, u potrebi za rješenjima koja su više-sektorska i cjelovita. Kvalitetna saznanja o njihovim potrebama zasigurno će omogućiti usmjerenija ulaganja u rješavanje dugotrajne raseljenosti na prostoru BiH.

 

Aktivnost UZOPI-a podržava UNHCR u sklopu nastojanja i zalaganja za jasnom predodžbom o porodicama i zajednicama koje su obuhvaćene Aneksom VII, te o njihovim preostalim potrebama, a koja će omogućit lokalnim vlastima i partnerima da formuliraju kvantitativne i kvalitativne procjene za potrebe planiranja vlastitih resursa i relevantnog odgovora donatora prema potrebama ugroženih korisnika.


 


.Kontakt
informacije:

Email: uzopi@bih.net.ba
ured@uzopibih.com.ba

Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 273 581

Mihrivode 59, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
www.uzopibih.com.baČlanice Unije:


Unija u svom sastavu broji 98 lokalnih udruženja / udruga, zemljoradničkih i poljoprivrednih zadruga u Bosni i Hercegovini, kao i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice.html