24.04.2015. godine

 

Nastavak saradnje: Sastanak sa ministricom Borovac

 

Predsjednica  Mirhunisa Zukić  i saradnici, sastali su se sa ministricom Borovac kako bi razgovarali  o dosadašnjoj saradnji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Unije, te daljim aktivnostima.


Ukratko su  prezentirane aktivnosti Unije vezano za istraživanja u sklopu projekta „Podrška trajnim rješenjima Aneksa VII Revidirane strategije DMS“, zatim podrška održivom povratku kroz povezivanje povratnika u kooperantske lance za poznato tržište, aktivnosti vezane za sanaciju šteta uzrokovane polavama i klizištem, obilazak  kolektivnih centara i  drugo. Posebno su naglašeni postignuti ciljevi  u sklopu projekta „Zajedno učinimo život ljepšim u BiH“, koji je realiziran u saradnji sa Ministarstvom.


Kako je kazala ministrica Borovac, insistirat će na dodatnom senzibiliranju pitanja povratnika i interno raseljenih lica u BiH, te da će podstaći rješavanje problema vezanih za implementaciju Aneksa VII Dejtonskom mirovnog sporazuma.

 

 


Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: