14.04.2015. godine

 

Kolektivni centri u BiH: Život na margini

 

Bosna i Hercegovina ratificirala je  Konvenciju o pravima djeteta u 1993. godine i podnijela svoj početni izvještaj Komitetu o pravima djeta u Ženevi 2005.  Međutim uprkos ranom ratificiranju Konvencije o pravima djeteta i izražavanju političke volje za implementaciju prava, kao što je to uređeno Konvencijom, BiH se suočava sa pojačanim kršenjima prava djece, koja proizilaze iz političkih i etničkih predrasuda, iz socio-ekonomske tranzicije i neadekvatnosti sistema socijalne zaštite.


U susret 20-toj godišnjici od potpisivaja Dejtonskog mirovnog sporazuma Unija želi skrenuti pažnju javnosti  na marginaliziranu generaciju mladih ljudi koji su odrasli u kolektivnim centrima i koji danas tu osnivaju svoje porodice.  Unija je napravila istraživanje koje je obuhvatilo sve kolektivne centre na području BiH sa fokusom na drugu generaciji mladih čija je sudbina vezana za kolektivne centre i kojima su pored ljudskih prava pogažena prava djeteta.


Na temelju terenskih posjeta i obalazaka kolektivnih centara uvidjeli smo vrlo loše uslove za život posebno u centrima smještenim u regiji Tuzle: Mihatovići, Ježevac, Višća i Memići u kojima živi veliki broj djece.
Posebno je zabrinjavajući položaj ove djece koji je neadekvatan i nekompatibilan njihovom pravilnom psihoizičkom razvoju. Ova djeca osujećena  su u odrastanju  s obzirom na činjenicu da 30 kvadrata dijele sa još najmanje  3 člana.


Na ljude u kolektivnim centrima se gleda kao da su takav način izabrali, rijetko se razmišlja da je njihov život posljedica  rata, tranzicije, ekonomske krize, naprosto sticaja okolnosti u kojima se ne umiju svi da snađu.

 


Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: