Izmir 08-12.10.2015.

 

Glavni odbor SSD BiH

 

U Izmiru je u period 08.-12. oktobra 2015. godine održan redovni sastanak Glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i održan i okrugli stol na temu: „Odnos dijaspora BiH i država BiH“. Domaćini  skupa bili su  udruženja u Turskoj i grad Izmir koji organizira tradicionalni Balkanski festival na kojem su svi  članovi GO SSDBiH i gosti uzeli aktivno učešće.

Članovi Glavnog odbora SSD-a zajedno sa gostima, posjetili su guvernera i gradonačelnika Izmira, imali su priliku razgovarati sa poslovnim ljudima u Industrijskoj komori Egejske oblasti u Izmiru, te posjetiti Trgovačku komori Izmir. Također organiziran je  prijem kod počasnog konzula BiH u Izmiru A. Kemala Baysaka.

 

U svojstvu gosta ovom događaju prisustvovala je Mirhunisa Zukić, predsjednice Unije za održivi povratak i integracije u BiH,  Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH,Damir Džanko, ambasador BiH u Turskoj, Adi Durmić, v.d. generalni Konzul BiH u Turskoj, Ruzmira Tihić-Kadrić, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH, Aida Herco, asistent ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH te predstavnici zemalja u kojima žive i djeluju predstavnici dijaspore.

 

Predsjednica Zukić iskoristila je ovu priliku da predstavi stanje u oblasti povratka 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazma  te da ukaže na veoma značajnu ulogu bosanskohercegovačke dijaspore u segment njegove održivosti. Posebno je naglasila  sve prisutniju pojavu iseljavanja bh. građana. " Dijaspora BiH posjeduje ogromni potencijal, posebno za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine. Van granica BiH živi oko dva miliona stanovnika, što je polovina ukupnog stanovništva BiH, te kao takva dijaspora BiH zahtjeva sistematičniji i ozbiljni tretman u odnosu na dosadašnji", istakla je predsjednica Zukić.

 

 

 

 

 

 


 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: