Saopštenje/saopćenje 08.05.2015. godine

 

Zaustaviti raspirivanju straha i mržnje među povratnicima

 

Unija za održivi povratk i integracije u BiH izražava svoju zabrinutost u vezi nastale situacije u Republici Srpskoj. U proteklih nekoliko dana u naš Ured u Sarajevu, javio se veliki  broj lokalnih povratničkih udruženja  sa apelom za pomoć. Ljudi su zbunjeni, njihove ionako teške povratničke živote dodatno su uznemirili najnoviji događaji.

 

Od samog početka procesa povratka do danas Unija za održivi povratak i integracije u BiH,  ukazivala  je na činjenicu da je povratnička populacija  najranjivija kategorija u BiH, čija su ljudska prava konstantno na udaru.

Povratnicima se osporavaju  prava koja su im zakonima zagarantovana (socijalna i zdravstvena zaštita, pravo na zapošljavanje i slično), meta su različitih napada i često su izloženi raznim pritiscima, a najnovija dešavanja ukazuju i hapšenjima.

 

Unija poziva sve nadležne institucije da se uključe u rješavanje pitanja povratnika, posebno u segmenutu sigurnosti.

Ohrabreni smo činjenicom da su se uključile državne institucije koje imaju nadležnost i mandate za zaštitu ljudskih prava.  

Svi ovi događaji su destruktivni  i mogu imati veoma loše posljedice, te apeliramo da se što prije stane u kraj raspirivanju straha i mržnje među povratnicima.

 

 

 


Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: