07.04.2015. godine

 

Usmene konsultacije: Izvještaj o napretku BiH za 2015. godinu

 

Predstavnici Unije za održivi povratak i integracije u BiH prisustvovali su konsultacijama o napretku Bosne i Hercegovine, koje je organizirala Delegacija Europske komisije u Bosni i Hercegovini. Unija već duži niz godina aktivno sudjeluje na Konsultacijama koje imaju za cilj prikupiti informacije za izradu Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine.


U ime Unije Konsultacijama je prisustvovala Erna Čolić naglasivši važnost projekta “Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije Aneksa VII DMS” podržan od strane Europske delegacije u BiH i UNHCR-a koji ima za cilj rješiti pitanja najugroženiji kategorija povratnika i interno raseljenih lica u BiH. Važnost ovog projekta ogleda se u trajnom zbrinjavanju osoba koji se trenutno nalaze na margini.


Također, skrenuta je pažnja na populaciju raseljenih lica – korisnika kolektivnih centara a posebno je naglašena potreba za socijano uključivanje djece u društvene tokove.Pozitivna strana ovog problema su osigurana finansijska sredstva u iznosu 102 miliona eura namijenjena za zatvaranje i stambeno zbrinjavanje trenutnih korisnika.  Konstatovano je da postoji napredak u oblasti zaštite prava povratnika, međutim 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma neophodan je  novi pristup koji će biti potpuno utemeljen na komponenti održivosti.

 


Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: