Prezentacija

 

"Moja ideja - moja budućnost"

 

Prezentacija “Moja ideja-moja budućnost” bit će održana 25.09.2014. godine u Sali Gradskog vijeće Grada Sarajeva sa početkom u 13:00 sati. Ideja za organiziranjem Prezentacije nastala je u toku realizacije projekta “Zadržavanje mladih u ruralnim sredinama kroz edukaciju  o zapošljavanju “ koji je finansiran od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovni, uz sufinasiranje  Federalnog  ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

 

Cilj prezentacije je da se predstave ideje  mladih ljudi koje su se pokazale kao najbolje kroz edukaciju u okviru ovog projekta.  Iako mladi  iz ruralnih područja u Bosni i  Hercegovini ne posjeduju adekvatnu pomoć koja bi im omogućila realizacijiu njihovih ideja oni i dalje posjeduju potencijal i entuzijazam za poduzetništvo.

 

Pozivi su upućeni predstavnicima državnih, entitetskih  i kantonalnih vlasti u Bosni i Hercegovini,  institucijama nadležnim za zapošljavanje, međunarodnim organizacijama i ambasadama, predstavnicima privatnog sektora, udruženjima poslodavaca  i nevladinim organizacijama.


 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: