SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE

06.06.2014. godine

 

Podaci o polavljenim područjima

 

Prema nezvaničnim podacima državnih institucija procjenjuje se da je 85000 ljudi evakisano iz ukupno 82 općine u BiH od čega je oko 80 000 ljudi ostalo bez domova. Ako se ovim podacima doda i 43 000 prijavljenih porodica koji već više od 20 godina čekaju na rekonstrukciju svojih stambenih objekata onda se jasano vidi da državu očekuje veliki posao.

 

Unija je napravila Bazu sa podacima koje se odnose na djelimične štete/potpune na stambenim jedinicama kao i oštećenja u infrastrukturi uzrokovana poplavama i klizištima za 28 općina na teritoriji BiH koje su pretrpjela najveća oštećenja i odakle je evakuirano najviše stanovništva. Dosada smo prikupili podatke za 202 mjesne zajednice, gdje smo pored oštećenja identifikovali i potrebe za svaku mjesnu zajednicu pojedinačno.

 

Najaugroženije mjesne zajednice identifikovali smo u Maglaju gdje je ukupno na području općine poplavljeno 1551 stambena jedinica a 64 objekta ugrožena s klizištem. Na području Grada Doboja 5 778 ljudi je evakuisano odnosno polavaljeno je ukupno 1709 porodičnih kuća. U općini Modriča u samo jednoj mjesnoj zajednici Dobor poplavljeno je 540 kuća dok je u najvjećoj Bijeljinskoj mjesnoj zajednici Janji poplavljeno preko 2000 domaćinstava. Stav Unije je da se sredstva koja su prikupljenja za rješavanje Aneksa VII u te svrhe trebaju i iskoristiti, a da rješavanje problema osoba koje su u poplavama I klizištima ostale bez domova treba biti među najvažnijim pitanjima za donatorsku konferenciju posvećenu obnovi.
Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: