SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 05.06.2014. godine

 

Regionalni sastanci/seminari u Foči i Mostaru

 

UNHCR je započeo provedbu projekta pod nazivom „Podrška trajnim rješenjima Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma“. Projektni tim UZOPI u BiH organizirat će sastanake/seminare na području izabranih opština u kojima će biti realizirane projektne aktivnosti. Cilj je upoznati, prije svega, predstavnika MZ, NVO a zatim i predstavnike lokalnih vlasti o programima pomoći za ugrožene povratnike i interno raseljena lica u okviru izabranih opština koju će provoditi UNHCR sa drugim implementing organizacijama. U mjesecu maju sastanci/seminari održani su u Foči i Mostaru.

 

U tu svrhu, projektni tim UZOPI u BiH je predstavio dosadašnje aktivnosti u okviru Istraživanja potreba za ugrožene povratnike i raseljena lica u 52 opštine u BiH. Također, cilj sastanka/seminara je da se upoznaju NVO, MZ o aktivnostima koje žele preduzeti međunarodne organizacije, kako bi i oni sami na neki način bili upoznati i uključeni kada počne implementacije projekata. Naglašeno je i to da će se implementirati projekti koji se odnose na rekonstrukciju, infratrukturu, zapošljavanje i td.

 

Na temelju diskusije definisani su zaključci u Foči:

Obzirom da su se mijenjali predstavnici MZ dogovoreno je da se novoizabranim predsjednicima MZ dostave upitnici koji su popunjeni od strane ranijih predstavnika MZ kako bi imali uvid u iste i kako bi se eventualno mogli dopuniti nedostajući segmenti. Zahtjev predstavnika MZ i NVO jeste da obevezno u Komisiji za implementaciju ovih projekata učestvuju i predstavnici civilnog sektora. Unija će ovu inicijativu uputiti implementatoru projekta. Pošto će opština Foča implementirati projekte u okviru OPEC i Saudijskog fonda traženo je da i u okviru navednih programa bude uključeno civilno društvo. Neophodna je edukacija predstavnika MZ i NVO koje se odnose na pisanje projekata, procedure implementacije i dr. Prisutni su upoznati da su u okviru istraživanja učestvovali Centri za socijalni rad, Crveni krst, Biroi za zapošljavanje, obrazovne institucije, Zavodi za zdravstveno osiguranje i dr.

 

Definisani zaključci iz Mostara:

Predstavnici lokalnih i kantonalnih vlasti u Mostaru su svoje podatke i potrebe za najugroženije povratnike i interno raseljene osobe nam dostavili koristeći već postojeće baze na osnovu prikupljenih informacija u predhodnom periodu. Predstavnici mjesnih područja i nevladinih organizacija su prezentovali prikupljanje podataka tako što su terenski snimili potrebe. Dobiveni podaci će se usaglasiti sa implementatorom projekta. Zahtjev predstavnika NVO je da obevezno u Komisiji za implementaciju budućih projekata učestvuju i predstavnici civilnog sektora. Unija će ovu inicijativu uputiti implementatoru projekta. Pošto će Mostar implementirati projekte u okviru OPEC i Saudijskog fonda traženo je da i u okviru navednih programa budu uključeni predstavnici povratnika i interno raseljenih osoba. Prema zadnjoj procjeni koja je rađena 2010. godine samo za rekonstrukciju stambenih objekata individualnog i kolektivnog stanovanja u Mostaru potrebno je 30.000.000,00 KM. Veoma su zahvalni zato što je Mostar ušao u prioritete identifikacije otreba koa i u programe finansiranja. Raseljena lica i povratnici su skeptični kada je u pitanju implementacija budućih projekata iz razloga novonastale situacije u poplavljenim područjima u BiH. Postoji bojazan da će određena sredstva biti preusmjerena i za ta područja. Stav predstavnika vlasti i nevladinog sektora u Mostaru se odnosi na to da ne dođe do nenamjenskog trošenja sredstava iz postojećih programa. Iz tog razloga je potrebno da Unija uputi dopis prema domaćim i međunarodnim institucijama da se što prije organizuje donatorska konferencija kako bi se pomogla poplavljena područja.

 


 Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: