Preporuči članak:

 

 

Sarajevo, 17.04.2014.

Izvještaj o stanju u BiH upućen Ekonomskom i socijalnom vijeću UN-a


Unija za održivi povratak i integracije u BiH, kao jedina organizacija iz BiH koja je članica Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda (ECOSOC), uputila je 16.04.2014. godine četvorogodišnji Izvještaj ovom tijelu. U novom Izvještaju Unija je izvjestila o aktivnostima i svom doprinosu u provođenju Milenijskih ciljeva koji čine temelj Globalnog dnevnog reda za 21. vijek. Poseban akcenat je stavljen na potrebe za najugroženije kategorije povratnika i raseljenih lica u svrhu ekonomskog osnaživanja i osiguravanja održivosti povratka.

 

Također, u Izvještaju su navedeni problemi sa kojima se susreći djeca povratnika u našoj zemlji. Najdrastičnija kršenja prava povratnika su u oblasti obrazovanja što je alarmantno i zahtjeva aktivan pristup svih nadležnih od lokalnog pa do globalnog nivoa. U smislu Milenijskih globalnih ciljeva Unija je izvjestila još o aktivnostima u oblastima osnaživanja žena posebno u ruralnim područjima i održivosti okoliša. ECOSOC je zajedno sa Generalnom skupštinom UN odgovoran za zadatke navedene u poglavlju IX UN-ove Povelje. U skladu s članom 63, to Vijeće djeluje u ekonomskom, socijalnom, zdravstvenom, obrazovnom, kulturnom i u srodnim područjima.

 

Zahvaljujući dugogodišnjem izvještavanju, Unija već 14 godina uživa Specijalni konsultativni status koji se dodjeljuje nevladinim organizacijama specijaliziranim u posebnim programima i aktivnostima koje spadaju u domen djelovanja ECOSOC-a. Organizacije sa ovim statusom imaju priliku da prisustvuju svim sastancima Vijeća i njegovih radnih tijela, kao i da ponude prijedloge i mišljenja o temama iz oblasti u okviru koje su specijalizovale. Važno je spomenuti sa samo dvije organizacije sa prostora bivše Jugoslavije uživaju status člana u ovom značajnom tijelu.

 

Press služba UZOPI BiHKontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: