Edukacije

 

Edukacije u Kaknju, Varešu i Bosanskoj Krupi

 

U sklopu aktivnosti projekta Zadržavanje mladih u ruralnim sredinama kroz edukaciju o zapošljavanju, održane su edukacije u tri grada i to:Kaknju, Varešu i Bosanskoj Krupi. U pomenuta tri grada 75 učesnika je dobilo priliku da učestvuje u interaktivnim radionicama od tri modula.
Svjesni činjenice da blizu 80% naših polaznika prvi put učestvuje na radionicama ovakvog tip, trudimo se da im taj dan učinimo što zanimljivije kako bi im pobudili interes za neformalno obrazovanje ali prije svega obogatili njihovo znanje.


Nakon završene edukacije, mi ne završavamo svoj rad s mladima, on se nastavlja dalje kroz zajedničko pisanje biznis planova i razradom njihovih biznis ideja u namjeri da se najbolje pretvore u djelo. Za one koji ne pokazuju skolonosti ka poduzetništvu, zadaci projetnog tima su povezivanje sa poslodavcima, kreiranje CV, motivacionog pisma…

I na kraju svake edukacije želimo vjerovati da su mladi ljudi shvatili da se posao se ne čeka, posao se traži..


 Press služba

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: