Preporuči članak:

 

 

Projekat: Identifikacija potreba povratnika i raseljenih lica

 

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH provodi projekat istraživanja i identifikacije potreba i akautnih problema povratnika, izbjeglica i raseljenih lica u BiH. Projekatne aktivnosti su počele 1.7.2013. godine i traju do kraja godine.

Cilj istraživanja jeste identifikovati probleme u mikrolokacijama i predložiti njihova rješenja na osnovu kriterija ugroženosti.

 

Oblasti koje su predmet istraživanja su definisane revidiranom strategijom za provedbu Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ima ih deset:

- obnova i rekonstrukcija stambenih jedinica,

- povrat imovine,

- elektrifikacija,

- infrastruktura,

- zdravstvena zaštita,  

- pravo na školovanje,

- socijalna skrb,  

- ekonomska održivost,

- deminiranje I sigurnost,

- nakada štete.

 

Istraživanje provodimo u cilju konkretne pomoći koju će u narednom periodu provoditi međunarodne organizacije zajedno sa domaćim institucijama. Metodologija istražvanja uključuje direktnu komunikaciju sa različitim izvorima informacija:

- povratnici i naši monitori na terenu,

- predstavnici mjesnih zajednica,

- udruženja građana i nevladine organizacije,

- humanitarne, vjerske i karitativne organizacije,

- ustanove za socijalni rad i zapošljavanje,

- obrazovne i zdravstvene institucije,

- lokalne vlasti.

 

Istraživanje se provodi u dvije faze i obuhvata istraživanje 41 opštine/grada u BiH. Opštine/gradovi koji su obuhvaćeni istraživanjem su: Sreberenica, Milići, Bratunac, Vlasenica, Zvornik, Grad Bijeljina, Brčko Distrikt, Goražde, Foča, Srebrenik, Živinice, Lukavac, Tuzla, Rogatica, Višegrad, Vareš, Maglaj, Ilidža, Grad Istočno Sarajevo, Kakanj, Olovo, Ravno, Grad Mostar, Konjic, Čapljina, Stolac, Prozor/Rama, Gradiška, Novi Grad, Grad Prijedor, Brod, Derventa, Prnjavor, Grad Doboj, Kotor Varoš, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa.

 

 

Press služba UZOPI u BiH

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: