Preporuči članak:

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE

Beč/Sarajevo, 27. juni 2013. godine

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH među finalistima

 

Dvije organizacije iz BiH među dobitnicima Nagrade
ERSTE Fondacije za društvenu integraciju 2013

Udruženje Nova generacija iz Banja Luke osvojilo je nagradu na četvrtoj ceremoniji dodjele Nagrade ERSTE Fondacije za društvenu integraciju za projekat Dnevni centar za djecu ulice dok je organizacija „Cirkus kamp Srebrenica dobila specijalnu nagradu žirija. Među više od 130 finalista takođe su se našle organizacije: Centar za dramski odgoj, Fondacija Mozaik i Unija za održivi povratak i integracije u BiH.

 

Pobjednici konkursa za Nagradu ERSTE Fondacije za društvenu integracije 2013 su proglašeni na svečanoj ceremoniji održanoj 27. juna u Beču. Ukupno je nagrađeno 35 organizacija koje su posvećene realizaciji projekata na polju integracije marginalizovanih društvenih grupa u 13 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope: (marginalizovanih društvenih grupa u 13 zemalja srednje, istočne i jugoistočne Evrope: (Austriji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Češkoj, Hrvatskoj, , Mađarskoj, Makedoniji Moldaviji, Rumuniji, Slovačkoj, Sloveniji, Srbiji i Kosovu).

Ukupan fond nagrada iznosi 616.000 eura i biće raspoređen među svim dobitnicima. Prva nagrada, u iznosu od 40.000 eura, dodijeljena je organizaciji „Mali ljudi” iz Rumunije, za projekat „Ne bojim se!”.

 

Udruženje „Nova generacija” je osvojilo 16.000 eura, kao i podršku konsultanta u za odnosime s javnošću tokom dvije godine, a takođe će postati članica. Akademije nevladinih organizacija ERSTE Fondacije. Tokom naredne dvije godine, nagrađena organizacija će učestvovati u nizu edukativnih programa, obuka i radionica, kako bi ojačala svoje kapacitete, zajedno sa 136 organizacija iz zemalja CIE, ovogodišnjih finalista konkursa.

 

„Nagradu za društvenu integraciju dodjeljujemo četvrti put, sa snažnom željom da javno odamo priznanje hrabrim organizacijama koje se bore za društvenu integraciju marginalizovanih grupa ljudi u zemljama srednje, istočne I jugoistočne Evrope. Uprkos značajnim dostignućima, mnoge nevladine organizacije još imaju neizvjesnu budućnost, pogotovo u socijalnom sektoru. Ekonomska kriza i teškoće u društveno-političkom životu, kao i ograničenja koja nameće državna administracija, doprinose situaciji u kojoj mnogi akteri civilnog društva žive i rade u atmosferi stalne nesigurnosti. Želimo da čestitamo nevladinim organizacijama i ljudima koji sa njima rade i nastojimo da javnosti učinimo vidljivim njihove rezultate i ulogu, jer su nam u doba tranzicije svima potrebni pozitivni znaci društvenog angažovanja zahvaljujući kojima vjerujemo da možemo nešto da promijenimo i da svako od nas može da doprinese tome da stvorimo ljepše mjesto za život“, rekla je Doraja Eberle, predsjedavajuća Upravnog odbora ERSTE Fondacije.

 

Nagrađeno je 35 organizacija (30 dobitnika Nagrade, 4 dobitnika specijalne nagrade žirija i jedan dobitnik nagrade od strane organizacija učesnica). Odluku o pobjednicima je donio međunarodni žiri, među 136 organizacija koje su ušle u finale konkursa i skoro 2000 prijavljenih projekata.

 

Nagradom ERSTE Fondacije za društvenu integraciju se odaje priznanje izuzetnim društvenim projektima koji demonstriraju kvalitet, inovativnost i održivost. Nagrada se dodjeljuje svake druge godine za projekte društvene integracije u 13 zemalja: Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, Moldaviji, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoji Sloveniji. ERSTE Fondacija podržava pobjedničke organizacije novčanom nagradom, vidljivošću u medijima, integracijom u lokalne i međunarodne mreže i prilikama za dalji organizacioni razvoj. Cilj je promocija inkluzivnog, dostojanstvenog i pravednijeg društva, u kojem niko neće ostati zapostavljen.

http://www.socialintegration.org/network/the-union-for-sustainable-return-and-integration-in-bh/

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: