Preporuči članak:

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE

Sarajevo, 21.12.2012 .godine

 

U Tuzli završna Manifestacija obilježavanja 20 godina
Unije za održivi povratak i integracije u BiH

 

U Tuzli će biti upriličena Manifestacija kojom će biti završeno obilježeno 20 godina rada i postojanja Unije za održivi povratak i integracije u BiH (raniji naziv: Savez udruženja izbjeglica i raseljenih lica u BiH).  


Na Manifestaciji će biti riječi o proteklih 20 godina rada Unije, a tim povodom će biti uručene zahvalnice institucijama i osobama koje su pomagale proces provedbe Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zahvalnica će posthumno biti uručena rahmetli Fadilu Banjanoviću Braciki i rahmetli Salemu Čorbi, dvojici značajnih ljudi koji su doprinijeli provođenju Aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zahvalnice će primiti supruga rahmetli Banjanovića i predstavnici udruženja čiji je predsjednik bio rahmetli Čorbo. Zahvalnice će biti uručene i Radio televiziji Tuzlanskog kantona (RTVTK) kao i Novinskoj agenciji Republike Srpske (SRNA).


Na Manifestaciju su pozvani predstavnici institucija vlasti (Tuzlanski kanton, Brčko Distrikt, općine/opštine iz Tuzlanskog kantona i Republike Srpske), nevladinog sektora i lokalnih povratničko-izbjegličkih udruženja, predstavnici međunarodnih (OSCE, UNDP) i drugih organizacija.


Unija za održivi povratak i integracije u BiH posvetila je cijeli mjesec decembar poštivanju ljudskih prava povratnika, izbjeglica, raseljenih lica u povodu dva značajna datuma koja su o ovom mjesecu, Međunarodni dan ljudskih prava 10.12. i godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.


Unija za održivi povratak i integracije u BiH proglasila sve povratnike, izbjeglice i raseljena lica herojima za ljudska prava, te je na centralnom obilježavanju održanom u Sarajevu prvi sekretar Ambasade SAD g. Steven Gillen uručio simboličnu Plaketu jednom od učesnika prvog povratka u Makljenovac kod Doboja.


Manifestacija u Tuzli će biti upriličena u sali Vlade Tuzlanskog kantona (adresa Slatina br. 2), u ponedjeljak 24.12.2012. godine sa početkom u 11 sati.

 

 

                                                                                                          
                                                                                                       ...............................................    PRESS SLUŽBA 
                                                                                                 ...............................................              UZOPI u BiH

..........................................................................................................................................................press@uzopibih.com.ba

 

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: