Preporuči članak:

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 25.06.2012.


EDUKACIJA MLADIH ROMSKE POPULACIJE - BANJA LUKA

 

Unija za održivi povratak i integracije u BiH je u okviru projekta pod nazivom “Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama” posebnu pažnju posvetila nacionalnim manjinama u BiH. Na edukacijama je, pored konstutivnih naroda, prisutvovalo 70 Roma i 7 pripadnika ostalih nacionalnih manjina (Talijani 2, Jevreji 1, Makedonci 2, Crnogorci 1, Albanci 1).

 

Projekat se provodio u:  Sarajevu, Istočnom Sarajevu, Goraždu, Mostaru, Širokom Brijegu, Trebinju, Brčkom, Odžaku, Bijeljini, Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Tuzli, Zenici, Bihaću, Livnu i Vitezu.

 

Model je dizajniran kao sredstvo za aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i privrednom životu ruralnih povratničkih zajednica. Mladi će naučiti kako izraziti i ostvariti svoje potrebe i kako komunicirati s lokalnim vlastima i predstavnicima biznis sektora.

 

Zadnji trening u okviru navedenog programa je održan u Banja Luci, 25.06.2012. godine za 17 pripadnika Romske populacije.

 

U periodu trajanja projekat, od 31. Maja 2011 – 30. Juna 2012. godine, obuku je završilo 1119 mladih polaznika iz 17 gradova u BiH, a od toga je na Face to Face konsultacijama učestvovalo 305 mladih osoba.

 

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH (YERP) u trajanju od tri godine (2010 – 2012) je projekat podržan kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva od strane Vlade Kraljevine Španije. Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, općinama i ruralnim zajednicama, pojedinačnim preduzećima te NVO –ima i organizacijama civilnog društva.

 

 

...................................................................................................................................................................PRESS SLUŽBA

..............................................................................................................................UZOPI u BiH

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: