Preporuči članak:

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 27.02.2012


NAJAVA ODRŽAVANJA SKUPŠTINE I KONFERENCIJE ZA ŠTAMPU

 

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini održati će svoju Godišnju Skupštinu u Doboju u Domu vojske (adresa Cara Dušana bb) u utorak 28.2.2012. godine sa početkom u 11 sati. Tema skupštine je „Uloga civilnog društva u implementaciji Anexa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma – održavanje Međunarodne donatorske konferencije u Sarajevu, aprila 2012. godine(Regionalni program za rješavanje izbjegličko-raseljeničkih pitanja)”.


Skupštini će prisustvovati predstavnici 104 lokalna udrženja koje su članovi Unije, predstavnici domaćih institucija (Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, kantonalnih i opštinskih vlasti), i predstavnici međunarodnih institucija i organizacija (OHR, OSCE, UNDP, Hilfswerk).

 

Konferencija za štampu će se održati ovim povodom sa početkom u 10,30 sati na istoj lokaciji (Dom vojske, adresa Cara dušana bb, Doboj).

 

 

Sarajevo, 27.02.2012.


Press služba UZOPI u BiH
+ 387 33 239 604
press@uzopibih.com.ba


 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: