SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 29.09.2011


MONITORING UTROŠKA JAVNIH SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK U BIH

 

Obezbijediti održiv povratak definisan Aneksom VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH je jedan od preduslova za potpuno poštivanje ljudskih prava u našoj zemlji. BiH se opredjelila za taj proces i u skladu sa tim 2010. godine usvojila Revidiranu Strategiju za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Vladine institucije na svim nivouma trebaju podržati ovaj proces, institucionalno i finansijski, koji koordinira Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Vijeća ministara BiH. Na žalost proces u ovoj oblasti se odvija sporije nego što je planirano a uočene su i određene nepravilnosti u njegovoj realizaciji.

Poznato je javnosti da je Unija za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI), učestvovala i do sada u monitoringu ovih aktivnosti i ukazivala svim relevantnim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama na primjere nenamjenskog trošenja javnih sredstava Komisije/Povjerenstva za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Povodom toga, u septembru 2011 god. UZOPI je započela implementaciju novog projekta pod nazivom „Monitoring utroška javnih sredstava za održivi povratak u BiH“ kojeg podržava Centri civilnih inicijativa. Projekat ima za cilj uspostaviti osnovu za vođenje politike na bazi činjenica u ovoj oblasti i povećati odgovornost domaćih institucija u trošenju javnih sredstava namijenjenih za programe održivog povratka.

Uloga UZOPI-ja će biti da u projektom odabranim općinama prati način trošenja namjenski izdvojenih sredstava za povratak od državnog do lokalnog nivoa i to preko svojih predstavnika: posmatrača Komisije za izbjeglice i raseljene osobe u BiH; predstavnika lokalnih NVO-a/članova općinskih Komisija za odabir korisnika programa pomoći i sekretara mjesnih zajednica.

UZOPI će uskoro u okviru vlastitog web portala (www.uzopibih.com.ba ) uspostaviti link koji će, po prvi put u BiH, sadržavati Mapu/Bazu podataka o utrošku javnih sredstava i konačne rezultate po općinama o krajnjim korisnicima pomoći u svim segmentima održivog povratka.

PRESS SLUŽBA UZOPI u BiH

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: