Preporuči članak:

 

 

 

PRESS
Nezavisne novine, 27.12.2011


Očekuju 350 miliona KM za povratak u 2012. godini

 

SARAJEVO - Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tražiće 35 miliona KM iz budžeta bh. institucija za iduću godinu, pa uz kredite i donatorska sredstva planiraju obezbijediti oko 350 miliona KM za povratak. Rekao je to u utorak Dragomir Kovač, sekretar Ministarstva, te dodao da će novac moći biti realizovan najranije u 2013. godini zbog procedura.

 

Predstavnici Ministarstva istakli su da će bez izdvajanja bar dva odsto od budžeta općina, kantona i entiteta teško biti obezbijeđena milijarda KM neophodna da povratak u BiH bude okončan do 2014. godine.

 

"Niži nivoi vlasti nisu adekvatno pratili ovaj proces. Nema uspješnog rješavanja problema bez toga da svi učestvuju. Zato smo predložili da se najmanje dva odsto budžeta izdvaja za ove potrebe. S tim novcem, uz 200 miliona KM od donatorske konferencije u aprilu, oko 400 miliona KM kredita Razvojne banke Vijeća Evrope, Saudijske Arabije i OPEC fonda, obezbijedićemo blizu milijardu KM", dodao je Kovač. Prema podacima Ministarstva, neobnovljeno je još 125.000 kuća i stanova, oko 45.000 porodica čeka pomoć za obnovu, 2.500 porodica živi bez struje, a u kolektivnim centrima je oko 8.000 osoba. Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH, rekao je da su, zahvaljujući sporom sistemu, u ovoj godini realizovani projekti vrijedni 37,4 miliona KM, koji su započeti u prošloj godini.

 

"Komisija za raseljene osobe i izbjeglice BiH je od 2008. godine do danas odobrila 110,5 miliona KM za 876 projekata. Završeno je 717 projekata. Ostali su u završnoj fazi. Obnovljeno je 3.015 stambenih jedinica za 9.045 korisnika. Za zbrinjavanje 1.550 korisnika kolektivnih centara i alternativnog smještaja uložen je 41 milion KM. Na elektromrežu priključene su 1.483 kuće. U održivi povratak uloženo je 20 miliona KM", dodao je Halilović.

 

Podatke o ovim projektima Ministarstvo je navelo i u juče promovisanoj brošuri "Povratak u 2011", za koju kažu da "je koštala simbolično". Tvrde da su brošuru uradili jer tri godine nisu imali na jednom mjestu sve podatke. Inače, ove godine Fond za povratak BiH nije dobio nijednu KM iz budžeta entiteta i od države, jer nije ni usvojen budžet bh. institucija, a veća izdvajanja za povratak bila su predmet sporenja u bh. parlamentu. Halilović je ponovio da je 2,2 miliona osoba napustilo svoje domove od 1992. do 1995. godine, registrovano je 1.050.000 povrataka, obnovljeno 325.000 kuća i stanova, a u statusu raseljene osobe je 117.564 osoba.

 

Mirhunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije BiH, rekla je da je zadovoljna radom državnog ministarstva, jer njihovi rezultati tako pokazuju, posebno jer su se potrudili da u aprilu u Sarajevu bude održana donatorska konferencija koja će donijeti novca koliko su udružili entiteti i država za tri godine.

125.000 kuća nije obnovoljeno.

45.000 porodica čeka obnovu.

8.000 ljudi u kolektivnim centrima.

2.500 porodica bez struje.

 

Donatorska konferencija BiH planira riješiti problem 5.400 izbjegličkih porodica uz pomoć 200 miliona KM koje očekuje na donatorskoj konferenciji u aprilu, tvrdi Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice. "Riječ je o povratku izbjeglica u BiH iz regiona, odnosno Hrvata iz Hrvatske i Srba iz Srbije. U BiH, tačnije u RS, ima i 600 obitelji izbjeglih Srba iz Hrvatske. U program će ući i određeni broj interno raseljenih osoba", rekao je Nenadić. Napomenuo je da se na konferenciji za BiH, Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku očekuje milijarda KM za rješavanje pitanja 25.000 porodica, te da su SAD i Evropska komisija već najavili da će dati dvije trećine.

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: