Preporuči članak:

 

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 15.12.2011.


Predsjednica UZOPI u BiH Mirhunisa Zukić se obratila na konferenciji Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama

 

Predsjednica UZOPI u BiH Mirhunisa Zukić učestvovala je na panelu sa izlaganjem na temu „Uloga nevladinih organizacija u BiH u rješavanju Anexa VII Daytonskog mirovnog sporazuma, saradnja sa organima vlasti i međunarodnom zajednicom“ i tom prilikom predstavila rad i postignuća Udruženja u proteklih 18 godina.

Konferencija koja je održana u Sarajevu na temu „Izbjegle i raseljene osobe: problemi i perspektive sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ okupila je veliki broj domaćih i stranih učesnika, a  prigodnim izlaganjima se je otvorili prof.dr. Šaćir Filandra dekan FPN u Sarajevu, Andrew Mayne predstavnik UNHCR u BiH, prof. dr. Safet Halilović ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Ovom konferencijom javnosti je upoznata sa postojanjem Centra koji djeluje u okviru Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i trebalo bi da kroz svoj rad ponudi naučno utemeljene upute za suočavanje sa problemima..............................Photo: UZOPIBIH
izbjeglih i raseljenih osoba.
.......................................................................................................................................
Sarajevo, 15.12.2011.

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: