PRESS
07.04.2011


ZA PODRŠKU POVRATKU U BIH NEDOSTAJE JOŠ 298 MILIONA KM

 

Od 308 miliona KM za Fond za povratak BiH, koliko je ove godine potrebno da bi povratak izbjeglih i raseljenih bio okončan planirane 2014. godine, prema sadašnjem stanju entiteta i BiH, biće obezbijeđeno oko 10 miliona maraka i to samo iz budžeta BiH.

U Uniji za održivi povratak i integracije BiH kažu da je ovaj novac dovoljan za obnovu manje od 500 kuća izbjeglih i raseljenih pod uslovom da sav bude utrošen za tu namjenu, a povratak u svoje domove želi još oko 45 000 porodica, pišu "Nezavisne novine".

"Sve ide unazad umjesto naprijed. Udruženja izbjeglih i raseljenih, a ima ih oko stotinu, potpisaće peticiju i izvršiti pritisak da sredstva budu izdvojena", dodala je predsjednica ove unije Mirhunisa Zukić. Prema njenim riječima, osim što još nije usvojen državni budžet, zbog čega kasni potpisivanje sporazuma o udruživanju sredstava entiteta, BiH i Brčko distrikta, dodatni problem je što Republika Srpska nije planirala ništa dati za Fond za povratak BiH za ovu godinu, dok Federacija BiH još ne zna hoće li to učiniti, a iz prethodne dvije godine duguju približno 5,6 miliona KM.

Predsjednik Komisije za izbjela i raseljena lica BiH Slavko Marin rekao je da ovogodišnji sporazum o udruživanju sredstava čeka državni budžet. "Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tražilo je ove godine 308 miliona KM za Fond za povratak. Pridržavamo se strategije koja je definisala okončanje povratka do 2014. godine.

U Nacrtu budžeta je predviđeno 10 miliona KM, a prošle godine je to bilo 35 miliona KM", rekao je Marin. U resornom ministarstvu RS kažu da nisu planirana sredstva za Fond za povratak za ovu godinu, dok su u ministarstvu FBiH rekli da još ne znaju da li će i koliko iz budžeta FBiH ići Fondu jer nije sačinjen program utroška

 

Izvor: SRNA


Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: