PRESS
Doboj, 30.03.2011


U BiH JOŠ UVIJEK BEZ KROVA NAD GLAVOM 43.000 OSOBA

 

DOBOJ - U BiH, 15 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, bez krova nad glavom je 43 000 osoba, više od 7 000 živi u kolektivnim centrima, a 2 700 povratnika i dalje živi bez električne energije, dok je samo jedan odsto zaposlenih od 737 152 povratnika, podaci su Unije za održivi povratak i integracije u BiH prikupljeni u 2.244 mjesne zajednice u 142 općine i Brčko Distriktu.

"U BiH je još ogroman broj izbjeglica i prognanika koji čekaju na osiguranje osnovnih preduslova za trajni povratak", rekla je Mirhunisa Zukić, predsjednik Unije koja je danas iz Doboja pokrenula kampanju podrške Revidiranoj strategiji za implementaciju primjenu Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma, čija bi primjena mogla riješiti mnogobrojne probleme izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH.

Zukićeva je na konferenciji za novinare naglasila da kampanju podržava 98 udruženja građana u BiH. Ona je podsjetila da Revidirana strategija za primjenu Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma koja je usvojena 25. juna prošle godine u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, sadrži 10 konsultativnih radnih podgrupa za provođenje aktivnosti strateških reformi i ciljeva, čija realizacija još nije započela zbog političke situacije u BiH.

"Unija za održivi povratak i integracije u BiH uporna je u stanovištu da je osnovni zadatak u državi potpuno provođenje Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma kroz usvojenu Revidiranu strategiju i njen okvirni program za period 2009/2014. godina, te iznalaženje načina na koji bi bio finansiran kompletan proces, pa i kreditna zaduženja BiH", naglasila je Zukićeva. Ona je istakla da bi se na takav način okončala ne samo rekonstrukcija stambenog fonda za lica koja žele povratak u domove, već i stvorili normalni uslovi za život po svim društveno-ekonomskim i socijalnim elementima, kao i po koliko-toliko evropskim standardima.

Nakon konferencije za novinare održan je sastanak u Područnoj privrednoj komori u Doboju kome su prisustvovali predstavnici lokalnih zajednica, državnog, entitetskih i kantonalnih resornih ministarstava, te predstavnici međunarodnih organizacija, među kojima OHR-a i OEBS-a. Na osnovu diskusija, mišljenja i prijedloga učesnika sastanka biće urađen zaključak, koji će biti dostavljen nadležnim državnim i entiteskim institucijama, kao i medijima.

 

Izvor
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: