Preporuči članak:

 

 

SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 19.1.2011.


Mirhunisa Zukić se sastala sa Adilom Osmanovićem, Federalnim ministrom za izbjeglice i raseljene osobe

 

Tokom sastanka bilo je govora o procesu održivog povratka u Bosni i Hercegovini. Predsjednica UZOPI u BiH Mirhunisa Zukić je upoznala ministra Osmanovića sa aktivnostima koje provodi Unija na projektu monitoringa utroška javnih sredstava za održivi povratak. Zukić je prezentirala ciljeve projekta, čemu je ministar Osmanović dao punu podršku.

Ministar Osmanović je predstavnike UZOPI u BiH upoznao sa onim šta je Ministarstvo uradilo u Federaciji BiH i Republici Srpskoj. Također je spomenuo aktivnosti koje se poduzimaju na izmjeni Zakona o porezu na dohodak koji je nepovoljan za oko 3000 povratnika koji žive u Republici Srpskoj, a rade u Federaciji BiH, čime bi se olakšao život ove ugrožene kategorije.

Istaknuto je obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, te je izražena spremnost da se saradnja unaprijedi. Saradnja UZOPI u BiH i institucija koje se bave problematikom izbjeglih i raseljenih je istaknuta kao primjer za saradnju vladinog i nevladinog sektora, sa ciljem postizanja konkretnih rezultata na poboljšanju života građana.

 
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: