PRESS
Sarajevo, 28.04.2010

PROCES POVRATKA ZAVRŠITI DO 2014 GODINE


SARAJEVO - Predsjednik Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić izjavila je danas da se proces povratka u BiH mora završiti do 2014. godine, bez bilo kakvog političkog uticaja i sa punom zaštitom ljudskih prava.

"U BiH postoji veliki broj beskućnika i raseljenih lica koja nisu ostvarila pravo na povratak imovine. Ustav BiH je zagarantovao osnovna ljudska prava, ali se ona nisu u potpunosti realizovala i zbog toga je potrebna potpuna depolitizacija procesa povratka i aktivno učešće i saradnja svih institucija i civilnog društva u BiH", rekla je novinarima Zukićeva, u pauzi redovnog zasjedanja Skupštine Unije. Ona je istakla da je Aneksom sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma zagarantovana zaštita imovine, kao i naknada i kompenzacija za uništenu imovinu.

Prema njenim riječima, kompenzacija za uništenu imovinu treba se posmatrati kao način rješavanja isključivo stambenog pitanja za lica koja se iz objektivnih razloga ne mogu vratiti na prijeratne adrese.

"Rješavanje ovog pitanja ne može ni na koji način imati negativan uticaj na proces povratka, ali se mora predvidjeti da sredstva za rješavanje pitanja povratka i kompenzacije u budžetima na svim nivoima u BiH budu posebno planirana", dodala je Zukićeva.

Ona je podsjetila da se do marta u 106 opština u BiH vratilo oko 342 695 lica i da je obnovljeno 62 419 stambenih objekata.

Zukićeva je napomenula da je Unija za održivi povratak i integracije u BiH dala veliki doprinos na realizaciji Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"U posljednje dvije godine ostvaren je veoma nizak procenat povratka raseljenih lica, a sredstva za finansiranje projekata rekonstrukcije stambenih jedinica i održivi povratak su nedovoljna. Najveći dio sredstva, oko 80 odsto, obezbjeđuju domaće institucije, a svega 20 odsto obezbijećeno je putem stranih donatora", zaključila je Zukićeva.

Na redovnom zasjedanju Skupštine Unije za održivi povratak i integracije u BiH, na kojoj će biti riječi o realizaciji Aneksa sedam Dejtonskog mirovnog sporazuma, učestvuju udruženja povratnika iz BiH, predstavnici institucija BiH i međunarodnih organizacija.


Izvor:
SRNA
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: