SAOPŠTENJE
Sarajevo, 16.02.2010

 

SVEČANI PRIJEM gdje. SWANEE HUNT U SARAJEVU


U Sarajevu je 16.02.2010. godine gđa SWANNE HUNT , bivši ambasador SAD-a i profesor na Harvardskom univerzitetu , organizovala svečani prijem za istaknute aktivistkinje nevladinih organizacija u BiH, predstavnice Kancelarija Ombudsmana u BiH i za žene iz javnog i kulturnog života.Na prijemu je prisustvovala i predsjednica Unije za održivi povratak i integracije u BiH Mirhunisa Zukić koja je u neposrednom razgovorau sa gđom. Hunt iznijela mišljenje da je neophodno veće uključivanje žena u politički život naše države iz razloga njihovog realnijeg viđenja kompletne političke i ekonomske situacije,boljeg načina komuniciranja i veće tolerancije unutar političkog dijaloga.Posebno interesovanje gđe. Hunt usmjereno je na ekonomski položaj žena povratnica i kompletan razvoj i podršku ruralnim područjima. Predsjednica Zukić prezentirala je Programe Unije za ekonomsku podršku i razvoj povratnicima u seoska područja , te dosadašnje komunikacije i saradnju sa Udruženjima poljoprivrednih proizvođača i Zemljoradničkih zadruga,posebno u regiji jugoistočna Bosna.Akcenat je stavljen i na buduću sardnju sa „ Mrežom žena Veliko srce u BiH „ sa sjedištem u Gradačcu koja okuplja 15 udruženja i uključene su u proizvodnju organske hrane i konvencionalnom načinu proizvodnje i prerade voća, povrća, ljekovitog bilja i cvijeća. Gđa. Hunt zainteresovala se za oba segmenta razvoja i dala veliku podršku Uniji .

Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: