PRESS
Sarajevo, 06.11.2009

ZABRINUTOST ZA PROCES POVRATKA U BIH


Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini zabrinuta je što je Vijeće ministara BiH predložilo minimalna sredstva za povratak u 2010. godini uz obrazloženje da se Bosna i Hercegovina može kreditno zadužiti i riješiti problem povratka, saopćeno je danas iz te asocijacije.

"Apsurdno je tražiti kredite za rješavanje problema izbjeglica, a da pritom neznamo povući grant sredstva IPA predpristupnih fondova iz EU koji su nam na raspolaganju", navedeno je u ovom saopćenju za javnost.

Na Skupštini Unije istaknuto je da BiH treba da realizira cjelovitu implementaciju Aneksa VII Dejtonskog sporazuma revidiranom strategijom i njenim okvirnim programom za period 2009 - 2014. godina.

Na taj način bi se eliminirali kršenje elementarnih ljudskih prava - prava na dom, posao, obrazovanje, zdravstvo itd., kao i nenamjensko trošenje novca za povratak, rečeno je.


Izvor:
FENAKontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: