SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 02.10.2009

ODRŽIVI POVRATAK - JAČANJE LOKALNIH ZAJEDNICA U SARADNJI SA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA


Unija za održivi povratak i integracije u BiH u srijedu je u općini Ključ održala zajednički sastanak sa predstavnicima lokalne vlasti i nevladinog sektora općina Jajce, Ključ i Ribnik.

U pomenutim lokalnim zajednicama nastoji se osnažiti postojeći nevladin sektor i ojačati njegova otvorena saradnja sa organima lokalnih vlasti te je shodno tome tema sastanka bila "Održivi povratak - jačanje lokalnih zajednica u saradnji sa nevladinim organizacijama“. Učešće u  radu, pored općinski vlasti predvođenih Načelnicima Ključa i Ribnika te NVO organizacija iz sve tri općine, uzeli su i predstavnici državnih, entitetskih i kantonalnih ministarstava te ostalih relevantnih institucija.

Osnovni cilj diskusije bio je prezentiranje pozitivnih iskustava u dosadašnjoj relizaciji projekata na planu uspostave održivog povratka u pomenutim općinama, a tokom sastanak posebno je
naglašeno da pored rekonstrukcije stambenih objekata i izgradnje infrastrukture, za uspostavu održivog povratka treba raditi na stvaranju što povoljnijeg ambijanta za zapošljavanje. Iz uloge domaćina prisutnima se obratio općinski načelnik mr. Osman Ćehajić koji je ovom prilikom istakao dobru saradnju lokalne vlasti sa koordinacionim tijelom nevladinih organizacija općine Ključ, te dao punu podršku radu Unije i nevladinom sektoru za razvoj održivog povratka i lokalne zajednice uopće.
Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: