PRESS
Sarajevo, 23.07.2009

JAČANJE NVO U LOKALNIM ZAJEDNICAMA


Unija za održivi povratak i integraciju BiH u saradnji sa Danskim vijećem za izbjeglice danas je u općini Ključ organizirala okrugli sto na temu “Jačanje kapaciteta NVO u okviru kampanja u lokalnim zajednicama Jajce, Ključ i Ribnik”.

Na okruglom stolu, pored nevladinih organizacija iz ove tri općine, učestvovali su i načelnici općina Ključ i Ribnik te predstavnik općine Jajce. U ove tri općine u proteklom periodu rađene su tri različite kampanje radi jačanja civilnog društva u cilju njegove nezavisnosti i jedinstvenog nastupa, a težište aktivnosti bilo je na poduzimanju potrebnih mjera za jačanje i zaštitu temeljnih ljudskih prava i sloboda svih građana, multietničnosti, multikulturalnosti, mira i tolerancije.

Kampanja za Jajce obuhvatala je uspostavu kancelarije za saradnju NVO u općini Jajce, u Ključu je formirano koordinaciono tijelo NVO općine Ključ koje veoma uspješno okuplja sve nevladine organizacije, dok je u Ribniku fokus bio na izgradnji kapaciteta NVO-a ove općine. Sastanak je ujedno bio i prilika da se pokaže pozitivan primjer saradnje između nevladinih organizacija i lokalne vlasti s ciljem riješavanja životnih problema u ove tri općine.

“Podržavam i podržavaću rad nevladinog sektora koji je vrlo značajan za razvoj demokratije u jednoj lokalnoj zajednici”, rekao je Načelnik Osman Ćehajić koji je posebno istakao dobru saradnju sa kordinacionim tijelom NVO Ključ.

Glavni zaključak okruglog stola bio je da je jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i dobra saradnja sa lokalnim vlastima budućnost svih lokalnih zajednica ali i cijele države.


Izvor:
BIH-X.INFO


 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: