INTERVIEW
Sarajevo, 30.06.2009

 

UNIJA RAZOČARANA ODLUKOM DOMA NARODADom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije usvojio Prijedlog revidirane strategije za implementaciju Aneksa VII Dejtonskog sporazuma s obzirom da nije dobio entitesku podršku delegata iz Republike Srpske.

Unija za održivi povratak i integraciju u BiH razočarana je odlukom Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH o odbijanju revidirane Strategije za provedbu aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednica Unije Mirhunisa Zukić izjavila je kako je riječ o strateškom dokumentu za čije usvajanje se Unija zalaže u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja problema raseljenih osoba, te da je njegovim neusvajanjem, 18. juna ove godine, potpuno blokiran proces povratka.

Predsjednica Unije, Mirhunisa Zukić, kazala je kako je riječ o strateškom dokumentu za čije usvajanje se Unija zalaže u cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja problema raseljenih osoba, te da je njegovim neusvajanjem potpuno blokiran proces povratka:

“Uputili smo pismo Visokom predstavniku u BiH u kojem ga molimo i zahtjevamo da donese takvu jednu odluku. On uporište ima uVijeću za implementaciju mira koje se pismeno obratilo Parlamentarnoj skupštini i naložilo da se donese takva odluka.”

Najžalosnije je da se 46 miliona KM namijenjenih za povratak u BiH troši nenamijenski. Postoje lokalne sredine koje zloupotrebljavaju taj novac, navodi Mirhunisa Zukić dodavši kako se veliki dio sredstava koristi za izgradnju vjerskih objekata u mjestima u kojima uopšte nema povratnika. Revidirana Strategija sve ovo je trebala unaprijediti:

“Ako znamo da od 8,2 miliona konvertibilnih maraka ove godine, a njihova namjena je za održivi povratak, 2,7 miliona KM ide samo za obnovu vjerskih objekata, znači mi ne možemo niti jedno radno mjesto otvoriti! Čak tih objekata ima u sredinma gdje nema povratnika. Pitam se kome onda trebaju ti objekti?”

Mirhunisa Zukić je ukazala i na diskriminatorski odnos pri odabiru korisnika po nacionalnom ključu. Kazala je kako se više vodi računa o nacionalnoj strukturi povratnika, nego njihovim stvarnim potrebama. Odbijanje Strategije od parlamentarnih zastupnika, prije svega SNSD-a, Zukićeva je nazvala političkom odlukom kojom su posebno razočarani u udruženjima povratnika Srba u FBiH. Predstavnik Udruženja Srba povratnika u dolinu rijeke Neretve, Gojko Pantić, naglašava:

“Mene i sve ljude koji žele da se vrate iznenadila je ova odluka koja je sada zaustavljena na Domu naroda. Smatram da to nije dobro i da bi ovakvu odluku trebalo ponovo preispitati. Ima oko 700 zahtjeva koje su ljudi podnijeli za obnovu kuća, ali dosada nisu došli na red jer donacija nema. Ova odluka mora da se preispita i da se donose u korist onih ljudi koji žele da se vrate i žive u svojoj kući. Oni koji su donijeli ovakvu odluku moraju da budu za nju i odgovorni!”

Odbijanjem usvajanja revidirane Strategije za provedbu aneksa Dejtonskog sporazuma razočarani su i u Udruženju “Moj dom”, koji okuplja raseljene i izbjegle Mostarce. Predsjednik Muradif Kurtović dodaje:

“Ljudi su razočarani. Ne možemo da vjerujemo da su ljudi u Domu naroda donijeli ovakvu odluku, koja ide na štetu svima. Oni se igraju sa nama! Mi ćemo uskoro preduzeti neke aktivnosti, koje će možda biti i radikalnije.”

Zbog odluke Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, 1. jula u Tuzli biće organizovan veliki protesni skup. Prema podacima, na povratak u BiH još uvijek čeka oko 43 hiljade porodica. Prema podacima Evropske unije taj broj je veći za još oko 17 hiljada porodica.

Izvor:
Radio Slobodna Evropa

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: