SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 12.05.2009

SERDA i UNIJA POTPISALE SPORAZUM O SARADNJI


Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini su potpisali Protokol o međusobnoj saradnji na implementaciji projekata održivog povratka i integracija. Nastojeći razviti poslovni ambijent, podržati malo i srednje poduzetništvo, kreirati, organizirati i educirati zainteresirane strane sa ciljem unaprjeđenja domaće ekonomije i njenog što bržeg i kvalitetnijeg uključivanja u Evropske integracije, SERDA-e je prepoznala Uniju za održivi povratak i integracije kao partnera za realizaciju svojih aktivnosti.

Inače, Unija okuplja 98 nevladinih udruga, ima veliku mrežu domaćih i međunarodnih partnera, te višegodišnje iskustvo u provođenju uspješnih projekata rekonstrukcije, zapošljavanja i jačanja lokalnih kapaciteta. Ciljevi koje potpisnici Protokola žele postići zajedničkim aktivnostima i nastupom u djelokrugu svog poslovanja su: - saradnja na iznalaženju mogućnosti za realizaciju projekata ekonomskog i regionalnog razvoja kroz obnovu i održivi povratak i saradnja na projektima finansiranim iz europskih i ostalih fondova.

Saradnja SERDA-e i za održivi povratak i integracije BiH će se odvijati putem: razmjene informacija i iskustava u cilju privrednog razvoja Sarajevske makroregije; međusobne podrške u procesu održivog povratka i integracije BiH u EU, te zajedničke realizacije projekata i drugih oblika saradnje koji predstavljaju zajednički cilj ili interes obje strane.

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: