SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 03.04.2009

NEZADOVOLJSTVO NEUSVAJANJEM REVIDIRANE STRATEGIJE ZA SPROVEDBU ANNEXA VII DMS-a


Odlaganje usvajanja Revidirane Strategije BiH za sprovedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma na posljednjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, znači odlaganje  rješavanja problema ove najugroženije grupacije stanovništva – stav je Saveza udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica I povratnika u BiH.

Savez ocjenjuje da je većina poslanika prilikom diskusije o ponuđenom dokumentu politički razmišljala, da njihove diskusije nisu bile usmjerene ka ponuđenim rješenjima, te da pojedini poslanici u momentu diskusije nisu razmišljali o ljudima – raseljenim licima koji sui h birali I koji od njih očekuju rješavanje višegodišnjih problema.

 

Primjetno je da većina poslanika nije imala jasno definisane razloge zbog kojih je odloženo usvajanje ovog veoma važnog dokumenta.

Zabrinjavajuće je da su stavovi pojedinih poslanika u suprotnosti sa stvarnim stanjem procesa povratka u BiH i problemima koji prate ovaj proces na koje još jednom skrećemo pažnju:

- 47 000 zahtjeva nezbrinutih porodica- raseljenih lica i izbjeglica za rekonstrukciju njihovih stambenih jedinica;
- 2 750 povratničkih domaćinstava bez električne energije;
- blizu 7000 osoba, odnosno 2 550 raseljenih porodica u kolektivnim centrima;
- veću zaposlenost povratnika u svojim prijeratnim mjestima prebivališta;
- nemogućnost pristupa i neujednačena politika u pristupu pravima na rad i zapošljavanje, zdravstvo, školstvo, socijalnu zaštitu i druga osnovna ljudska prava;
- neriješeno pitanje deminiranja i drugo.

Dužni smo upoznati javnost da je Ministarstvo za ljudska prava I izbjeglice BiH u Revidiranoj Strategiji BiH za sprovedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma., dalo prijedlog za :

  1. dovršenje procesa povratka izbjeglica iz BiH i raseljenih lica u BiH;
  2. realiziranje povrata imovine i stanarskih prava;
  3. dovršenje procesa rekonstrukcije stambenih jedinica za potrebe povratka;
  4. osiguranje uvjeta održivog povratka i procesa reintegracije u BiH.

Revidiranom Startegijom takođe su utvrđene reforme i pravci strateškog djelovanja:

- pravne reforme i usklađivanje propisa;
- strukturalne i organizacijske reforme;
- osposobljavanje i stavljanje u funkciju jedinstvene baze podataka;
- stvaranje uvjeta za održivi povratak.

PIC je dao saglasnost i preporuku za hitno usvajanje ponuđene Revidirane Strategije, ali nažalost naši poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH su se oglušili.


PRESS SLUŽBA
 SIRL BiH

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: