SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 06.0
1.2009

 

MOŽE LI 2009. BITI BOLJA?


Sarajevo (06.01.2009) Članovi Saveza izbjeglica i raseljenih lica (SIRL) smatraju da su državni poslanici još jednom pokazali nedopustivo nemaran i sramotan odnos prema povratnicima, jer su usvajanjem principa Prijedloga budžeta za 2009.godinu umanjili prijedlog Predsjedništva Bosne i Hercegovine za 200 miliona konvertibilnih maraka.

"Na ovaj način, državni poslanici su ignorisali činjenicu da u Bosni i Hercegovini na povratak čeka 45 hiljada raseljenih i prognanih porodica", kaže se u saopštenju. Dogovorom o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava, za povratak je predviđeno 35 miliona konvertibilnih maraca, što u savezu smatraju nedovoljnim.

Aktivisti izbjegličkih udruženja takođe ne vjeruju da će se država zadužiti 400 miliona konvertibilnih maraka u naredne dvije godine kako je obećala, jer se ni u proteklim godinama nije brinula za građane. Zbog neupućenosti većine državnih poslanika u povratničku problematiku i revidiranu strategiju povratka u "ladicama" Vijeća ministara, ne može se usvojiti konačan prijedlog budžeta za povratnike.

Članovi SIRL BiH ističu da niko od parlamentaraca nije zatražio dokument revidirane strategije povratka, koji bi riješio mnoge dileme oko osiguravanja budžetskih sredstava za povratnike, da je zakonski regulisan. SIRL BiH od Parlamentarne skupštine BiH zahtijeva hitno rješavanje pitanja povratnika, jer nema vremena za uskostranačke interese nacionalnih politika.

 


Izvor:Radio Slobodna Evropa
06.01.2009

 

 

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: