SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 16.09.2008


EU SAMIT ROMA U BRISELU


Savez udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH, kao organizacija civilnog društva i članica Ekonomskog i Socijalnog Savjeta Ujedinjenih Nacija, primio je poziv od Virtualne mreže Roma ("Roma Virtual Network") i Evropskog Centra za prava Roma ("European Roma Rights Centre") za učešće na EU Samitu Roma, koji će se održati 16. septembra 2008. godine u Briselu.
U pismu se ističe da je inicijator Samita Evropska Unija, te da će po prvi put veliki broj predstavnika Roma imati priliku sastati se sa zvaničnicima EU na najvišem nivou. Tokom dana, Romi, civilno društvo, vlade država i zvaničnici Evropskih institucija zajednički će raditi kako bi pronašli efektan način za rješavanje postojeće diskriminacije s kojom se Romi susreću svugdje u Evropi.

U Evropskom centru za prava Roma koji poziva predstavnike EU da iskoriste Samit kako bi reafirmirali standard ljudskih prava u oblasti prava Roma, imaju određena očekivanja i upozoravaju:
- Segregacija Roma u specijalnim školama narušava Zakon o ljudskim pravima;
- Nasilna deložacija bez alternativnog smještaja takođe narušava Zakon o ljudskim pravima;
- Traže se pozitivne akcije u ublažavanju diskriminacije; te
- Pozitivna obaveza države je da istraži ozbiljnu rasnu diskriminaciju.

Savez udruženja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH daje punu podršku ovoj inicijativi u nadi da Samit nece biti samo jedan u nizu sastanaka već početak konkretne i učinkovite akcije ka inkluziji (uključenosti) Roma.

 

PRESS SLUŽBA
SIRLBIHKontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: