SAOPŠTENJE / SAOPĆENJE
Sarajevo, 29.05.2008

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SVJETSKOG SAVEZA BH DIJAPORE

Danas je prostorijama Saveza udruzenja-udruga izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BIH održan radni sastanak sa g. Namikom Alimajstorovićem, članom Glavnog odbora Svjetskog saveza BH dijaspore. Tema razgovora bila je predstojeći IV. Kongres dijaspore BiH, koji će se održati u Sarajevu od 30. maja do 1. juna 2008. godine.

Između ostalog, razgovaralo se i o problemima dvojnog državljanstva sa kojima se susreću Bosanci i Hercegovci širom svijeta, kao i važnosti glasanja BH Dijaspore na lokalnim izborima koji ce se održati 5.oktobra. Savez BH dijaspore će i na ovom kongresu od Skupštine i Vijeća ministara BiH tražiti da shvate potrebu ukidanja člana 17. (Zakona o državljanstvu BiH), koji se odnosi na pitanje dvojnog državljanstva, i konačnog rješenja statusa više od milion građana BiH koji žive u dijaspori.

PRESS SLUŽBA
SIRLBIH

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: