PRESS
Sarajevo, 17.06.2007

 

PORUKE PRVOG KONGRESA IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA BIH

„Vlasti BiH imaju posljednju šansu da u sljedeće tri godine urade ono neophodno za skoro četvrtinu raseljenog stanovništva Bosne i Hercegovine i da svima koji to žele, omoguće povratak“, jedan je od zahtjeva koji se čuo na Prvom kongresu koji je Savez udruženja izbjeglih i raseljenih organizovao 15. juna u Sarajevu. Kongres je završen usvajanjem zaključaka od kojih izdvajamo samo neke:

Dejtonski mirovni sporazum, aneks VII, samo je djelomično realiziran. Povrat imovine, stanarskih prava, realiziran je gotovo u potpunosti, dok su povratak i rekonstrukcija stambenih jedinica i infrastrukture još uvijek nedovršen proces. Najslabiji rezultati urađeni su na planu stvaranja uvjeta za održivost povratka.

Traži se promjena svih diskriminirajućih odredbi u ustavnim rješenjima u Bosni i Hercegovini i bosanskohercegovačkim propisima i osiguranje svih prava zagarantiranih međunarodnim konvencijama, posebno konvencijama o ljudskim pravima.

Od ukupno oko 225.000 u ratu privremeno zauzetih stambenih jedinca, tokom procesa implementiranja imovinskih propisa vraćeno je oko 99,7 posto te imovine. Preostali dio povrata imovine se selektivno provodi od općine do općine i to se mora spriječiti. Međunarodna zajednica treba nadzirati ovaj proces skupa sa vlastima na razini države kako bi se pojačao monitoring provedbe aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma i proces usmjeravao na pravi način.

Imovinski fond za izbjeglice i raseljene osobe, koji se trebao oformiti pri Centralnoj banci BiH, a kojim je trebala upravljati Komisija za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica, nikada nije zaživio.

Službeni pokazatelji UNHCR-a i resornih ministarstava nisu dovoljno pouzdani u smislu procjene koliko se osoba stvarno vratilo na svoje prijeratno prebivalište, jer su se u rezultate povratka u prošlosti evidentirali i povrat imovine i druge činjenice koje su vezane za povratak, ali nisu uvijek rezultirale stvarnim povratkom.

U Bosni i Hercegovini, na razini države, ali i entiteta i kantona, postoji prilično zadovoljavajući pravni osnov za rješavanje pitanja rekonstrukcije pojedinačnih stambenih jedinica u svrhu povratka, ali je također potrebno izraditi zakonska rješenja za rekonstrukciju objekata zajedničkog stanovanja, to jest zgrada.

Potrebno je također uraditi regulativu za neke slučajeve, to jest situacije, za koje je praksa pokazala da nisu na zadovoljavajući način podzakonski riješeni. Raseljene osobe, izbjeglice ili povratnici koji su na primjer samci, često teško dolaze na red za rekonstrukciju, jer u svim konkursima osvajaju nedovoljno bodova u odnosu na mnogočlane obitelji.

Potrebno je pojasniti i osnažiti ulogu općinskih komisija pri odabiru korisnika, ali i odgovornost implementiranja projekta (član 39 uputstva).

Traži se povećana transparentnost utroška sredstava namijenjenih povratku na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini.

Nema kvalitetne regulative za rekonstrukciju stambenih jedinica onih osoba koje se ne žele vratiti, nego žele ostati na prostoru gdje su se raselile.

Na zahtjeve određenih udruženja za naknadom štete za imovinu koju nije moguće vratiti izbjeglicama i raseljenim osobama, treba gledati kao na legalne zahtjeve, i za ove potrebe, potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma, Predsjedništvo BiH i ostali odgovorni, trebaju osigurati neophodna sredstva za hitna rješavanja prava zagarantirana Dejtonskim mirovnim sporazumom.

Muradif Kurtović, iz udruženja „Moj Dom“ Mostar, predložio je da se u zaključcima naglasi potreba većeg povratka u gradove odnosno u urbane centre:

„Postoji masa povratnika koja traži povratak u urbane sredine, a gradovi su još uvijek razvaljeni. Za razliku od ruralnih područja, gdje se povratci ažuriraju i non-stop odvijaju, u gradove se povratak ne dešava. Zato sam i tražio da ovaj prijedlog uđe u zaključak kongresa, da se obrati pozornost na povratak u urbane sredine. Lako je urediti selo, međutim grad, to je malo teže. Međutim, gradovi također moraju biti uređeni. Imamo pravo na to.“

Težak je život u gradovima…

„Težak je i za ljude koji imaju posao, a možete zamisliti kako je težak za one koji nemaju posao, za populaciju penzionera i socijalno ugrožene. Možete zamisliti kako oni žive u gradskim sredinama – jako teško. Zato sam to potencirao.“

Predsjednica Saveza udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u BiH Mirhunisa Zukić naglasila je da strategija za implementaciju aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma treba da bude završena do 2010. godine. O Kongresu i njegovom značaju ona kaže:

ZUKIĆ: Mi smo željeli da uputimo jednu snažnu poruku da proces povratka nema politički karakter, već humanitarni, i da nas naš dejtonski ustav upravo od toga štiti jer su u njega ugrađeni svi mehanizmi zaštite ljudskih prava. Smatrali smo da moramo razmišljati o ljudima koji su se re-registrovali. Radi se o 43.000 porodica, koje se nalaze u bazu podataka Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Ako tome dodamo još 2.550 porodica koje žive jako teško u kolektivnim centrima, onda činjenicu da država ove godine nije mogla izdvojiti sredstva za proces povratka i da entiteti povremeno mogu, prema punjenju budžeta, uticati na udruživanje sredstava i pomoć u procesu povratka, to govori o tome koliko će stranci biti ozbiljni pri pružanju pomoći, u pomoći u procesu rekonstrukcije i održivog povratka. Dakle, to je bila prva poruka. S druge strane smo željeli da ukažemo na to da se mnogi u Bosni i Hercegovini zaklinju u dejtonski ustav, a i mi želimo da on doživi svoju potpunu implementaciju i da se primijeni u praksi –na izbjeglicama. Jer, mi ništa bolje ne bi mogli izmisliti od toga što on jeste. Ali, nažalost, evo vidimo da se politika ovdje potpuno upetljala i na jedan vrlo licemjeran način pokušava da razbije taj problem izbjeglica; upućuje se na to da se taj problem treba rješavati na neki drugi način, a taj drugi način je zapravo jedna potpuna nebriga. Predstavnici lokalnih vlasti su pozvani da dođu, međutim nisu došli. Povratnici su ljudi koji su živjeli prije rata u tim lokalnim sredinama i predstavnicima lokalnih vlasti smo htjeli objasniti između ostalog i to da te ljude više ne treba označavati za povratnike jer su oni punopravni stanovnici svojih gradova. Cilj naših zaključaka je – deblokada povratka.

RSE: U vašem Savezu tvrdite da je proces povratka blokiran.

ZUKIĆ: On je u potpunosti blokiran. O tome svjedoči i činjenica da državna Komisija za izbjeglice još uvijek nije formirana. Kuće se ne mogu praviti zimi, već se upravo sada idealno vrijeme za to. To govori da se zapravo implementiraju projekti od prošlih godina. Tako da smo htjeli da uputimo snažnu poruku svima njima.

RSE: Najavili ste da ćete zaključke kongresa proslijediti na brojne značajne adrese.

ZUKIĆ: I Vijeću ministara i Vijeću za implementaciju mira i ambasadama i svima onima koji su u govorili o tome koliko je potrebno da se u Bosni i Hercegovini riješi problem izbjeglica, da bez toga nema mira.

Učesnicima se obratio i državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Safet Halilović riječima da je „nedostatak finansijskih sredstava danas najveća smetnja ubrzanom povratku, jer je uglavnom savladana većina političkih, administrativnih i drugih zapreka povratku“:

„Svima nama je jasno da sada ulazimo u zadnju fazu rješavanja pitanja provedbe aneksa VII Dejtonskog sporazuma i od suštinskog je značaja utvrditi stvarne prioritete, eliminirati dvojne korisnike nedovoljne raspoložive pomoći u BiH“, kazao je Halilović:

„Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će biti u obavezi da provede sve zaključke kongresa, odnosno sve ono što je program Vijeća ministara BiH. Ja bih rekao da mi trčimo posljednji krug. Sljedeće tri godine su za povratak odlučujuće. Još uvijek imamo preko milion građana izvan granica ove zemlje. Svakom od njih smo dužni da obezbijedimo mogućnost da se vrati. Naravno, za to su potrebna ogromna materijalna sredstva. Za stanove i za održivi povratak 135.000 ljudi, koliko je u ovoj godini prijavljeno, potrebno je milijarda i pedeset miliona maraka. Mi smo ta sredstva tražili u budžetu. Rečeno nam je da će dio sredstava biti osiguran kroz rebalans. Međutim, mi se oslanjamo i na međunarodne institucije i organizacije koje su nam i do sada pomagale. Pokušaćemo i sa određenim donatorskim konferencijama i tako dalje. Međutim, ključno je to da niko od građana ne bi smio da izgubi mogućnost i šansu da se vrati svom domu. „

Šta će biti prioriteti u radu Ministarstva:

„Održivi povratak. Dakle, da se ljudi vrate u svoje domove, stvaranje pretpostavki da rade i da žive od svog rada, da školuju svoju djecu. Imamo razrađene planove za svaku od ovih faza. Nudimo projekte, manje i veće, ciljane, regionalne, globalne i tako dalje. Potpuno smo na raspolaganju kao servis svima onima koji žele da nam pomognu da realiziramo ovaj projekat povratka, koji zahtjeva – kažem – ogromna sredstva, samo za ovu godinu preko milijardu maraka.“

 

Izvor: Radio "Slobodna Evropa"
17.06.2007

 Kontakt
informacije:


Telefon: 00387 33 239 604
Telefon: 00387 33 239 605
Fax: 00387 33 922 513

E-mail: uzopi@bih.net.ba
E-mail: ured@uzopibih.com.ba


Adresa:
Mihrivode 59
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

www.uzopibih.com.ba

https://www.youtube.com/UZOPI

https://www.facebook.com/uzopiubih

 


Članice Unije:

Unija u svom sastavu okuplja lokalna udruženja/ udruge, lokalne nevladine organizacije, kao i ostale organizacije civilnog društva kako u BiH, tako i van nje.
www.uzopibih.com.ba/clanice

Broj članica Unije:

 

POSTANITE ČLANICA UNIJE
Odlukom Statuta Unije za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini omogućen je pristup Uniji svim udruženjima-udrugama izbjeglica, raseljenih lica i povratnika, kao i ostalim nevladinim organizacijama (NVO) u BIH i regionu.
www.uzopibih.com.ba/clanstvo

 


Članstvo Unije:

Unija posjeduje specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i Socijalnom Savjetu Ujedinjenih Nacija (od 1997)

 

 

 


Pratite nas na: